27 min

กินข้าวคนเดียวเท่ากับอินดี้เหรอคะ | EP66 I'm ทราย, Thank You

    • Personal Journals

รุ่นใหญ่ถามทรายว่า กินข้าวคนเดียวนี่ “แปลก” เหรอ เพราะส่วนตัวรู้สึกเฉยๆ แม้จะมีเพื่อนสนิทตัวติดกันก็ตาม แต่หลายคนชอบถามถึงเพื่อนและการอยู่คนเดียว
ทรายบอกว่า มันเป็นเพียงประโยคเริ่มบทสนทนาเท่านั้น อย่าไปแคร์และใส่ใจอะไรมาก เป็นตัวของตัวเองพอ ทั้งกินข้าวคนเดียวก็ได้ หรือมีเพื่อนไปเที่ยวด้วย ไม่เห็นต้องไปสนคำถามของคนอื่นเลย
#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

รุ่นใหญ่ถามทรายว่า กินข้าวคนเดียวนี่ “แปลก” เหรอ เพราะส่วนตัวรู้สึกเฉยๆ แม้จะมีเพื่อนสนิทตัวติดกันก็ตาม แต่หลายคนชอบถามถึงเพื่อนและการอยู่คนเดียว
ทรายบอกว่า มันเป็นเพียงประโยคเริ่มบทสนทนาเท่านั้น อย่าไปแคร์และใส่ใจอะไรมาก เป็นตัวของตัวเองพอ ทั้งกินข้าวคนเดียวก็ได้ หรือมีเพื่อนไปเที่ยวด้วย ไม่เห็นต้องไปสนคำถามของคนอื่นเลย
#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

27 min