49 episodes

"ผม มาโนช พุฒตาล บุตรของนายเฉลียวและนางอำไพ"
วลีอันเป็นเอกลักษณ์ของมาโนช พุฒตาล จากรายการคนกรุงเก่าเล่าเรื่อง ที่ออกอากาศทางคลื่นความคิด F.M.96.5
.
เพลงเพราะ ๆ พร้อมเรื่องราวรายทางมากมาย กลายเป็นความทรงจำ ที่ย้อนฟังเมื่อไรก็ไม่เคยเบื่อ
.
เก็บเรื่องเล่า ของคนกรุงเก่า มาย้อนวันวาน ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 22.00 น. ทาง Thinkingradio Podcast

คนกรุงเก่าเล่าเรื่อง โดย มาโนช พุฒตาล Thinkingradio

    • Music History
    • 5.0, 2 Ratings

"ผม มาโนช พุฒตาล บุตรของนายเฉลียวและนางอำไพ"
วลีอันเป็นเอกลักษณ์ของมาโนช พุฒตาล จากรายการคนกรุงเก่าเล่าเรื่อง ที่ออกอากาศทางคลื่นความคิด F.M.96.5
.
เพลงเพราะ ๆ พร้อมเรื่องราวรายทางมากมาย กลายเป็นความทรงจำ ที่ย้อนฟังเมื่อไรก็ไม่เคยเบื่อ
.
เก็บเรื่องเล่า ของคนกรุงเก่า มาย้อนวันวาน ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 22.00 น. ทาง Thinkingradio Podcast

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Top Podcasts In Music History

Listeners Also Subscribed To