14 min

ความยั่งยืน แบบ x3 กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน‪)‬ THE PRACTICAL

    • Careers

“ในการทำธุรกิจให้ยั่งยืน แค่ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างเดียวคงไม่พอ ธุรกิจของเราจะต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ด้วย” ด้วยแนวคิดในการทำธุรกิจแบบนี้เอง ส่งผลทำให้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล สู่ความเป็นเลิศระดับโลกด้านความยั่งยืน (World Class Sustainability Leader: Dow Jones Sustainability Indices)โดยได้คะแนนสูงสุดเป็นที่ 1 ของโลก ถึง 3 ปีซ้อน ในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม ในปี 2020 ที่ผ่านมา


ในตอนนี้ เราจะพาทุกคนไปพบกับ ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ - Chief Innovation & Sustainability Officer บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อไปทำความเข้าใจ ว่าเรื่องของความยั่งยืนมีผลกับองค์กร ธุรกิจ และ คน อย่างไร? และ องค์กรที่มุ่งเน้นในเรื่องความยั่งยืน จะสามารถรับมือกับวิกฤติได้ง่ายขึ้นไหม? ติดตามรับชมกันได้ ในตอนนี้ได้เลยครับ


#GCNT #ThePractical #DJSI2020 #Sustainability

“ในการทำธุรกิจให้ยั่งยืน แค่ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างเดียวคงไม่พอ ธุรกิจของเราจะต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ด้วย” ด้วยแนวคิดในการทำธุรกิจแบบนี้เอง ส่งผลทำให้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล สู่ความเป็นเลิศระดับโลกด้านความยั่งยืน (World Class Sustainability Leader: Dow Jones Sustainability Indices)โดยได้คะแนนสูงสุดเป็นที่ 1 ของโลก ถึง 3 ปีซ้อน ในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม ในปี 2020 ที่ผ่านมา


ในตอนนี้ เราจะพาทุกคนไปพบกับ ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ - Chief Innovation & Sustainability Officer บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อไปทำความเข้าใจ ว่าเรื่องของความยั่งยืนมีผลกับองค์กร ธุรกิจ และ คน อย่างไร? และ องค์กรที่มุ่งเน้นในเรื่องความยั่งยืน จะสามารถรับมือกับวิกฤติได้ง่ายขึ้นไหม? ติดตามรับชมกันได้ ในตอนนี้ได้เลยครับ


#GCNT #ThePractical #DJSI2020 #Sustainability

14 min