36 min

คุยกับอิก KE15 | ปู่บัฟเฟตต์ซื้อหุ้นอีก 3 แสนล้าน กับบทพิสูจน์ว่าปู่ยังไม่หมดยุค !‪!‬ ถามอีก กับอิก Tam-Eig

    • Investing

โดย อิก บรรพต ธนาเพิ่มสุข, AFPT

โดย อิก บรรพต ธนาเพิ่มสุข, AFPT

36 min