33 min

คุยกับอิก KE30 | Neuralink บริษัทลับของ Elon Musk จะ Disrupt ธุรกิจอะไรบ้าง‪?‬ ถามอีก กับอิก Tam-Eig

    • Investing

โดย อิก บรรพต ธนาเพิ่มสุข, AFPT

โดย อิก บรรพต ธนาเพิ่มสุข, AFPT

33 min