12 min

คุยกับอิก KE34 | Elon Musk แนะนำเหล่านักประชุมทั้งหลาย 7 เทคนิคประชุมยังไง ให้มีเพิ่มประสิทธิภา‪พ‬ ถามอีก กับอิก Tam-Eig

    • Investing

โดย อิก บรรพต ธนาเพิ่มสุข, AFPT

โดย อิก บรรพต ธนาเพิ่มสุข, AFPT

12 min