15 min

คุยกับอิก KE61 | จีนกำจัดความจนให้หมดประเทศได้อย่างไร‪?‬ ถามอีก กับอิก Tam-Eig

    • Investing

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ผู้นำจีน ประธานาธิบดีจีนประกาศชัยชนะ กับศึกสงครามความยากจน ซึ่งเป็นปณิธานแรกตั้งแต่รับตำแหน่งผู้นำประเทศตั้งแต่ 8 ปีที่แล้ว  

คลิกฟัง อิก บรรพต ธนาเพิ่มสุข ที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่จะชวนวิเคราะห์ว่าเค้าเอาชนะ "ความจน" ได้อย่างไร อะไรคือสิ่งที่ประเทศไทยเรียนรู้ได้

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ผู้นำจีน ประธานาธิบดีจีนประกาศชัยชนะ กับศึกสงครามความยากจน ซึ่งเป็นปณิธานแรกตั้งแต่รับตำแหน่งผู้นำประเทศตั้งแต่ 8 ปีที่แล้ว  

คลิกฟัง อิก บรรพต ธนาเพิ่มสุข ที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่จะชวนวิเคราะห์ว่าเค้าเอาชนะ "ความจน" ได้อย่างไร อะไรคือสิ่งที่ประเทศไทยเรียนรู้ได้

15 min