1 hr 2 min

จิตวิทยาของคนเชื่อในลัทธิ feat. มาย กษิรา | Grey Area EP24 Untitled Case

    • True Crime

ช่วงนี้ซีรีส์และภาพยนตร์เกี่ยวกับลัทธิมีให้เลือกดูกันมากขึ้น ทั้งแบบสารคดีและฟิกชั่น ถ้าให้นึกเร็วๆ นี้ก็อาทิ Hellbound, Midnight Mass, หรือล่าสุดที่หลายคนเริ่มแนะนำอย่าง Archive 81 ซีรีส์ลึกลับที่สร้างจากพอดแคสต์ชื่อดัง
Grey Area อีพีนี้ เราจึงชวน มาย-กษิรา พรนภดล โฮสต์แห่งรายการ What ศัพท์ ทางสถานี The MATTER ที่มีความสนใจทางด้านจิตวิทยาอยู่แล้ว มาพูดถึงความเชื่อในฐานะธรรมชาติหนึ่งของมนุษย์ที่ทุกคนล้วนมีเป็นปกติ และชวนสำรวจตัวเองว่าความเชื่อที่มีอยู่นั้นมันปกติดีอยู่ หรืออาจสร้างอันตรายให้กับตัวเองและผู้อื่นได้กันแน่
#SalmonPodcast #UntitledCase #UntitledCaseGreyArea #ยชธัญ #UCGreyArea #GreyArea #UCGA #mindfreakkk
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

ช่วงนี้ซีรีส์และภาพยนตร์เกี่ยวกับลัทธิมีให้เลือกดูกันมากขึ้น ทั้งแบบสารคดีและฟิกชั่น ถ้าให้นึกเร็วๆ นี้ก็อาทิ Hellbound, Midnight Mass, หรือล่าสุดที่หลายคนเริ่มแนะนำอย่าง Archive 81 ซีรีส์ลึกลับที่สร้างจากพอดแคสต์ชื่อดัง
Grey Area อีพีนี้ เราจึงชวน มาย-กษิรา พรนภดล โฮสต์แห่งรายการ What ศัพท์ ทางสถานี The MATTER ที่มีความสนใจทางด้านจิตวิทยาอยู่แล้ว มาพูดถึงความเชื่อในฐานะธรรมชาติหนึ่งของมนุษย์ที่ทุกคนล้วนมีเป็นปกติ และชวนสำรวจตัวเองว่าความเชื่อที่มีอยู่นั้นมันปกติดีอยู่ หรืออาจสร้างอันตรายให้กับตัวเองและผู้อื่นได้กันแน่
#SalmonPodcast #UntitledCase #UntitledCaseGreyArea #ยชธัญ #UCGreyArea #GreyArea #UCGA #mindfreakkk
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

1 hr 2 min

Top Podcasts In True Crime

Salmon Podcast
Mission To Pluto Media
ชวนดูดะ
มิศวง Mistery
audiochuck
CBC Podcasts + BBC World Service