1 hr 4 min

จับตาประชุมนัดแรก Fed เดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย | 2 กุมภาพันธ์ 2566 Morning Wealth

    • Investing

จับตาผลการประชุม Fed นัดแรกของปี ส่งสัญญาณทางเศรษฐกิจอย่างไร

วิเคราะห์ Fed ขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้กระทบตลาดหุ้น-ตลาดเงินอย่างไรบ้าง พูดคุยกับ กิจพณ ไพรไพศาลกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)

ดร.ประสาร อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติ เตือนเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วง ‘หัวเลี้ยวหัวต่อ’ อย่ารีบวางใจ แม้เริ่มมีสัญญาณเชิงบวก รายละเอียดเป็นอย่างไร

จับตาผลการประชุม Fed นัดแรกของปี ส่งสัญญาณทางเศรษฐกิจอย่างไร

วิเคราะห์ Fed ขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้กระทบตลาดหุ้น-ตลาดเงินอย่างไรบ้าง พูดคุยกับ กิจพณ ไพรไพศาลกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)

ดร.ประสาร อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติ เตือนเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วง ‘หัวเลี้ยวหัวต่อ’ อย่ารีบวางใจ แม้เริ่มมีสัญญาณเชิงบวก รายละเอียดเป็นอย่างไร

1 hr 4 min