10 episodes

หลังจากเปิดเพจมาถึงปีที่ 3 ฉันเรียนแฟชั่นที่มิลานมี podcast แล้วจ้า ขอใช้พื้นที่นี้พูดคุย ตอบคำถามทั้งเรื่องเรียนแฟชั่น ศิลปะ และ มาแชร์ประสบการณ์ของสายอาร์ตกันจ้า ฝากติดตามด้วยน้า

ฉันเรียนแฟชั่นที่มิลาน istudyfashioninmilan

    • Design
    • 5.0, 21 Ratings

หลังจากเปิดเพจมาถึงปีที่ 3 ฉันเรียนแฟชั่นที่มิลานมี podcast แล้วจ้า ขอใช้พื้นที่นี้พูดคุย ตอบคำถามทั้งเรื่องเรียนแฟชั่น ศิลปะ และ มาแชร์ประสบการณ์ของสายอาร์ตกันจ้า ฝากติดตามด้วยน้า

Customer Reviews

5.0 out of 5
21 Ratings

21 Ratings

Top Podcasts In Design

Listeners Also Subscribed To