140 episodes

ธรรมะสำหรับผู้แสวงหาธรรมแห่งการพ้นทุกข์ เพื่อเข้าถึงจิตถึงใจ ที่ปราศจากการปรุงแต่งโดยแท้จริง

ซีดีหยุดที่ใจ จบที่ใจ - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขี‪ณ‬ luangtanarongsak.com

  • Religion & Spirituality
  • 4.0 • 7 Ratings

ธรรมะสำหรับผู้แสวงหาธรรมแห่งการพ้นทุกข์ เพื่อเข้าถึงจิตถึงใจ ที่ปราศจากการปรุงแต่งโดยแท้จริง

  001 ตัดให้ขาดฉับ ๆ ๆ

  001 ตัดให้ขาดฉับ ๆ ๆ

  หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ชุดหยุดที่ใจ จบที่ใจ ไฟล์ที่ 001

  • 16 min
  002 ฟังธรรมให้เข้าถึงใจ

  002 ฟังธรรมให้เข้าถึงใจ

  หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ชุดหยุดที่ใจ จบที่ใจ ไฟล์ที่ 002

  • 4 min
  003 ศีล สมาธิ ปัญญา - วาง

  003 ศีล สมาธิ ปัญญา - วาง

  หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ชุดหยุดที่ใจ จบที่ใจ ไฟล์ที่ 003

  • 3 min
  004 บริกรรมพุทโธ สักแต่ว่ารู้

  004 บริกรรมพุทโธ สักแต่ว่ารู้

  หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ชุดหยุดที่ใจ จบที่ใจ ไฟล์ที่ 004

  • 9 min
  005 ตั้งเป้าไว้ผิดในคำบริกรรมพุทโธ จึงปฏิบัติผิด

  005 ตั้งเป้าไว้ผิดในคำบริกรรมพุทโธ จึงปฏิบัติผิด

  หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ชุดหยุดที่ใจ จบที่ใจ ไฟล์ที่ 005

  • 21 min
  006 สัจธรรมแห่งชีวิต

  006 สัจธรรมแห่งชีวิต

  หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ชุดหยุดที่ใจ จบที่ใจ ไฟล์ที่ 006

  • 19 min

Customer Reviews

4.0 out of 5
7 Ratings

7 Ratings

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Listeners Also Subscribed To