140 episodes

ธรรมะสำหรับผู้แสวงหาธรรมแห่งการพ้นทุกข์ เพื่อเข้าถึงจิตถึงใจ ที่ปราศจากการปรุงแต่งโดยแท้จริง

ซีดีหยุดที่ใจ จบที่ใจ - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณ luangtanarongsak.com

    • Buddhism

ธรรมะสำหรับผู้แสวงหาธรรมแห่งการพ้นทุกข์ เพื่อเข้าถึงจิตถึงใจ ที่ปราศจากการปรุงแต่งโดยแท้จริง

Top Podcasts In Buddhism

Listeners Also Subscribed To