28 min

ถามอีกกับอิก TE 121 | ทำไม IVL วิ่งแรงสวนตลาด‪?‬ ถามอีก กับอิก Tam-Eig

    • Investing

ถามอีก กับ คุณปรินทร์ นิกรกิตติโกศล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ถามอีก กับ คุณปรินทร์ นิกรกิตติโกศล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

28 min