46 min

ถามอีกกับอิก TE 123 | ธีมลงทุนปี 2021 ฝ่าวิกฤตโควิด - 19 ระบาดรอบ 2 ถามอีก กับอิก Tam-Eig

    • Investing

ถามอีก กับคุณนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ สถาบันการลงทุน QIQP บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน)

ถามอีก กับคุณนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ สถาบันการลงทุน QIQP บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน)

46 min