1 hr 5 min

ถามอีกกับอิก TE 395 | Sector ไหน มีโอกาสมาแรง ขึ้นแซงเป็นผู้ชนะปี 2022 ถามอีก กับอิก Tam-Eig

    • Investing

ถามอีก กับอาจารย์เบรฟ ธัญญศิริ นักลงทุนสายกราฟเทคนิค

คุยอะไรกันบ้าง?

- เท้าความ วิเคราะห์กราฟกันยายนปี 2021
- ภาพตลาด SET
- SET Index ปี 2022
- แนวรองรับชุดใหญ่ SET index
- การวิเคราะห์แกนเวลา (Time Cycle)
- ราคา น้ำมัน
- Sector Index กลุ่ม Health/Bank/Property/Energy
- การวิเคราะห์ Volume
- ทิ้งท้าย ฝากติดตาม

ถามอีก กับอาจารย์เบรฟ ธัญญศิริ นักลงทุนสายกราฟเทคนิค

คุยอะไรกันบ้าง?

- เท้าความ วิเคราะห์กราฟกันยายนปี 2021
- ภาพตลาด SET
- SET Index ปี 2022
- แนวรองรับชุดใหญ่ SET index
- การวิเคราะห์แกนเวลา (Time Cycle)
- ราคา น้ำมัน
- Sector Index กลุ่ม Health/Bank/Property/Energy
- การวิเคราะห์ Volume
- ทิ้งท้าย ฝากติดตาม

1 hr 5 min