1 hr 27 min

ถามอีกกับอิก TE 399 | ประเมินราคา Bitcoinจากพฤติกรรมคนทั้งโล‪ก‬ ถามอีก กับอิก Tam-Eig

    • Investing

ถามอีก กับพี่รัน คุณนิรันดร์ ประวิทย์ธนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้งเอวา แอดไวเซอรี่ (AVA Advisory)

กับครูเกียรติ อุดมจารุมณี ชมรมโฉลก

คุยอะไรกันบ้าง?

- เกิดอะไรขึ้นกับคาซัคสถาน?
- มองว่า Bitcoin เป็นขาลงหรือยัง?
- Hash Rate จากประเด็นคาซัคสถาน
- การจำแนกระยะเวลาการถือครอง
- การทำ Valuation ของ Ark Invest
- การทำ Valuation Layer 1
- ขุดออกมาครบ 21 ล้านเหรียญแล้วจะเกิดอะไรขึ้น?
- การประเมิน Valuation Layer 2
- แนวทางจัดพอร์ต
- การประเมิน Valuation Layer 3
- เปิดกราฟ Bitcoin / LUNA
- ทิ้งท้าย

ถามอีก กับพี่รัน คุณนิรันดร์ ประวิทย์ธนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้งเอวา แอดไวเซอรี่ (AVA Advisory)

กับครูเกียรติ อุดมจารุมณี ชมรมโฉลก

คุยอะไรกันบ้าง?

- เกิดอะไรขึ้นกับคาซัคสถาน?
- มองว่า Bitcoin เป็นขาลงหรือยัง?
- Hash Rate จากประเด็นคาซัคสถาน
- การจำแนกระยะเวลาการถือครอง
- การทำ Valuation ของ Ark Invest
- การทำ Valuation Layer 1
- ขุดออกมาครบ 21 ล้านเหรียญแล้วจะเกิดอะไรขึ้น?
- การประเมิน Valuation Layer 2
- แนวทางจัดพอร์ต
- การประเมิน Valuation Layer 3
- เปิดกราฟ Bitcoin / LUNA
- ทิ้งท้าย

1 hr 27 min