53 min

ถามอีกกับอิก TE 45 | COM7 ทำจุดสูงสุดใหม่ ทั้งๆที่โควิด ยังไม่จ‪บ‬ ถามอีก กับอิก Tam-Eig

    • Investing

ถามอีกกับ คุณ สุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมเซเว่น หรือ COM7

- COM7 ทำธุรกิจอะไรบ้าง
- จัดการกับปัญหาโควิดยังไง
- ถ้าโควิดยืดเยื้อไปเรื่อย ๆ จะแก้เกมยังไง?
- ทำไมเป้าหมายในการเปิดสาขาถึงไม่เปลี่ยน แม้เจอโควิด?
- Strategy ในการขยายสาขาเป็นอย่างไร?
- Profit margin ที่ค่อนข้างบาง มีกลยุทธ์ในการเพิ่ม margin หรือไม่?
- จะมีปัจจัยอะไรที่ทำให้คนเปลี่ยนมือถือเร็วขึ้นหรือไม่?
- ถ้าไม่นับโควิด ความเสี่ยงอันดับแรกที่ระวังคืออะไร?
- วิธีคิดการทำงานแบบแมลงสาบของ COM7
- อัพเดตธุรกิจ IOT และบริการ
- ทางบริษัทมีเป้าหมายในการเติบโตทางออนไลน์เท่าไร?

โดย อิก บรรพต ธนาเพิ่มสุข, AFPT

ถามอีกกับ คุณ สุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมเซเว่น หรือ COM7

- COM7 ทำธุรกิจอะไรบ้าง
- จัดการกับปัญหาโควิดยังไง
- ถ้าโควิดยืดเยื้อไปเรื่อย ๆ จะแก้เกมยังไง?
- ทำไมเป้าหมายในการเปิดสาขาถึงไม่เปลี่ยน แม้เจอโควิด?
- Strategy ในการขยายสาขาเป็นอย่างไร?
- Profit margin ที่ค่อนข้างบาง มีกลยุทธ์ในการเพิ่ม margin หรือไม่?
- จะมีปัจจัยอะไรที่ทำให้คนเปลี่ยนมือถือเร็วขึ้นหรือไม่?
- ถ้าไม่นับโควิด ความเสี่ยงอันดับแรกที่ระวังคืออะไร?
- วิธีคิดการทำงานแบบแมลงสาบของ COM7
- อัพเดตธุรกิจ IOT และบริการ
- ทางบริษัทมีเป้าหมายในการเติบโตทางออนไลน์เท่าไร?

โดย อิก บรรพต ธนาเพิ่มสุข, AFPT

53 min