52 min

ถามอีกกับอิก TE 47 | มติ OPEC ชี้ชะตาราคาน้ำมันจะ บวกแรงหรือร่วงหนัก‪-‬ ถามอีก กับอิก Tam-Eig

    • Investing

ถามอีกกับ คุณสุวัฒน์ สินสาฎก กรรมการผู้จัดการ บล. ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟ เอส เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คุยอะไรกันบ้าง?

- การประชุมของ OPEC ครั้งนี้สำคัญยังไง?
- ระหว่าง demand และ supply ให้น้ำหนักกับอันไหนมากกว่ากัน ที่จะมีผลต่อราคา?
- เกมของซาอุ ไม่ใช่การกดราคาให้คู่แข่งตาย
- ผู้เล่นฝั่งน้ำมันมีใครบ้าง ถ้าราคาน้ำมันขึ้นใครได้ ใครเสียประโยชน์?
- รถพลังงานไฟฟ้าจะมีผลกับราคาน้ำมันหรือไม่?
- สหรัฐประกาศ inventory น้ำมันลดลงมากกว่าคาด ตีความได้ยังไง?
- สัดส่วนจากการผลิตน้ำมันแต่ละครั้ง เป็นยังไง?
- อนาคตตลาดน้ำมันจะเป็นยังไง?
- จบสงครามน้ำมันรอบนี้ ต้นทุนขุดเจาะ shell oil และ shell gas จะถูกลงเหมือนปี 2558?
- ถ้าน้ำมันราคาเพิ่มขึ้น อเมริกาจะผลิตน้ำมันเพิ่มหรือไม่?
- ทำไมราคาน้ำมันหน้าปั้มไทยขึ้นเร็ว แต่ลงช้ามาก?

ถามอีกกับ คุณสุวัฒน์ สินสาฎก กรรมการผู้จัดการ บล. ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟ เอส เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คุยอะไรกันบ้าง?

- การประชุมของ OPEC ครั้งนี้สำคัญยังไง?
- ระหว่าง demand และ supply ให้น้ำหนักกับอันไหนมากกว่ากัน ที่จะมีผลต่อราคา?
- เกมของซาอุ ไม่ใช่การกดราคาให้คู่แข่งตาย
- ผู้เล่นฝั่งน้ำมันมีใครบ้าง ถ้าราคาน้ำมันขึ้นใครได้ ใครเสียประโยชน์?
- รถพลังงานไฟฟ้าจะมีผลกับราคาน้ำมันหรือไม่?
- สหรัฐประกาศ inventory น้ำมันลดลงมากกว่าคาด ตีความได้ยังไง?
- สัดส่วนจากการผลิตน้ำมันแต่ละครั้ง เป็นยังไง?
- อนาคตตลาดน้ำมันจะเป็นยังไง?
- จบสงครามน้ำมันรอบนี้ ต้นทุนขุดเจาะ shell oil และ shell gas จะถูกลงเหมือนปี 2558?
- ถ้าน้ำมันราคาเพิ่มขึ้น อเมริกาจะผลิตน้ำมันเพิ่มหรือไม่?
- ทำไมราคาน้ำมันหน้าปั้มไทยขึ้นเร็ว แต่ลงช้ามาก?

52 min