59 min

ถามอีกกับอิก TE 50 | สภาวะแบบนี้กองทุนคิดอะไรอยู่ ลุยต่อหรือพอก่อน‪?‬ ถามอีก กับอิก Tam-Eig

    • Investing

ถามอีก กับพี่วิน วิน พรหมแพทย์ CFA, ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด

และพี่นัท คุณณัฏฐะ มหัทธนา, CFA
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ KTAM

โดย อิก บรรพต ธนาเพิ่มสุข, AFPT

คุยอะไรกันบ้าง?

- ก่อนหน้านี้พี่วินมองว่าเป็นจังหวะลงทุน เพราะอะไร?
- ทำไมนักลงทุนต่างชาติบทบาทน้อยลง?
- ทำไมนักลงทุนต่างชาติขาย ขณะที่สถาบันซื้อ?
- มองยังไงกับการลงทุนในทองคำ?
- ควรทยอยสะสมเพิ่มกอง REITs หรือไม่ หรือรอก่อน?
- สถาบันกับรายย่อยจะพยุงตลาดไหวหรือไม่?
- ปัจจัยที่อาจทำให้ตลาดลง?
- หุ้นไทย Sector ไหนดี?
- กลุ่มไหนน่าจะกลับมาฟื้นตัว sector แรก?
- ความเห็นกับตลาดหุ้นจีน?
- หุ้นกลุ่มธนาคารเริ่มประกาศงบ สะท้อนให้เห็นสัญญาณอันตรายหรือยัง?
- กลุ่มการแพทย์น่าสนใจหรือยัง?
- นอกจากจีน ยังมีกองทุนต่างประเทศไหนที่น่าสนใจ?

ถามอีก กับพี่วิน วิน พรหมแพทย์ CFA, ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด

และพี่นัท คุณณัฏฐะ มหัทธนา, CFA
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ KTAM

โดย อิก บรรพต ธนาเพิ่มสุข, AFPT

คุยอะไรกันบ้าง?

- ก่อนหน้านี้พี่วินมองว่าเป็นจังหวะลงทุน เพราะอะไร?
- ทำไมนักลงทุนต่างชาติบทบาทน้อยลง?
- ทำไมนักลงทุนต่างชาติขาย ขณะที่สถาบันซื้อ?
- มองยังไงกับการลงทุนในทองคำ?
- ควรทยอยสะสมเพิ่มกอง REITs หรือไม่ หรือรอก่อน?
- สถาบันกับรายย่อยจะพยุงตลาดไหวหรือไม่?
- ปัจจัยที่อาจทำให้ตลาดลง?
- หุ้นไทย Sector ไหนดี?
- กลุ่มไหนน่าจะกลับมาฟื้นตัว sector แรก?
- ความเห็นกับตลาดหุ้นจีน?
- หุ้นกลุ่มธนาคารเริ่มประกาศงบ สะท้อนให้เห็นสัญญาณอันตรายหรือยัง?
- กลุ่มการแพทย์น่าสนใจหรือยัง?
- นอกจากจีน ยังมีกองทุนต่างประเทศไหนที่น่าสนใจ?

59 min