52 min

ถามอีกกับอิก TE 52 | อ่านเกมความตึงเครียดสหรัฐ - จี‪น‬ ถามอีก กับอิก Tam-Eig

    • Investing

ถามอีก กับ ดร. อารม์ ตั้งนิรันดร อาจารย์ประจำและรองคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผอ.ศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย อิก บรรพต ธนาเพิ่มสุข, AFPT

คุยอะไรกันบ้าง?

- ทำไมอยู่ดี ๆ สหรัฐฯสั่งปิดสถานกงศุลของจีน?
- การดึงเรทติ้งของทรัมป์วิธีนี้ได้ผลมั๊ย?
- ทำไมประเทศอื่น ๆ ถึงเริ่มแบนจีน? ทำแล้วได้อะไร?
- ถ้าสหรัฐฯ เอาจริงกับแถบทะเลจีนใต้ ไทยจะกระทบอย่างไรบ้าง?
- ความตึงเครียดรอบนี้กระทบเศรษฐกิจของจีนหรือไม่ หรือเป็นแค่ความขัดแย้ง?
- หลังเลือกตั้งถ้าไบเดนชนะ ความขัดแย้งจะเป็นยังไง?
- แนวทางการดำเนินนโยบายของอเมริกาต้องการแค่ฐานเสียงระยะสั้น หรือว่าต้องการรบระยะยาว?
- เมื่อไรจีนจะสามารถผลักดันสกุลเงินจีนให้เป็นสกุลเงินหลัก?
- คิดยังไงกับการที่ไทยเข้าหรือไม่เข้าร่วม CPTPP?

ถามอีก กับ ดร. อารม์ ตั้งนิรันดร อาจารย์ประจำและรองคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผอ.ศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย อิก บรรพต ธนาเพิ่มสุข, AFPT

คุยอะไรกันบ้าง?

- ทำไมอยู่ดี ๆ สหรัฐฯสั่งปิดสถานกงศุลของจีน?
- การดึงเรทติ้งของทรัมป์วิธีนี้ได้ผลมั๊ย?
- ทำไมประเทศอื่น ๆ ถึงเริ่มแบนจีน? ทำแล้วได้อะไร?
- ถ้าสหรัฐฯ เอาจริงกับแถบทะเลจีนใต้ ไทยจะกระทบอย่างไรบ้าง?
- ความตึงเครียดรอบนี้กระทบเศรษฐกิจของจีนหรือไม่ หรือเป็นแค่ความขัดแย้ง?
- หลังเลือกตั้งถ้าไบเดนชนะ ความขัดแย้งจะเป็นยังไง?
- แนวทางการดำเนินนโยบายของอเมริกาต้องการแค่ฐานเสียงระยะสั้น หรือว่าต้องการรบระยะยาว?
- เมื่อไรจีนจะสามารถผลักดันสกุลเงินจีนให้เป็นสกุลเงินหลัก?
- คิดยังไงกับการที่ไทยเข้าหรือไม่เข้าร่วม CPTPP?

52 min