1 hr 1 min

ถามอีกกับอิก TE 59 | ทองคำ & สกุลเงินดิจิตอล จะไปต่อได้ไกลแค่ไหน‪?‬ ถามอีก กับอิก Tam-Eig

    • Investing

ถามอีก กับอ.ต้ำ พิริยะ สัมพันธารักษ์ Managing Director, Chaloke Dot Com

โดย อิก บรรพต ธนาเพิ่มสุข, AFPT

ถามอีก กับอ.ต้ำ พิริยะ สัมพันธารักษ์ Managing Director, Chaloke Dot Com

โดย อิก บรรพต ธนาเพิ่มสุข, AFPT

1 hr 1 min