46 min

ถามอีกกับอิก TE 60 | เจาะงบ Q2 HMPRO & กลยุทธ์พลิกวิกฤตโควิด-น้ำท่ว‪ม‬ ถามอีก กับอิก Tam-Eig

    • Investing

#ถามอีกกับอิก | เจาะงบ Q2 HMPRO & กลยุทธ์พลิกวิกฤตโควิด-น้ำท่วม

ถามอีก กับ พี่วรรณี จันทามงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) 

และ คุณรักพงษ์ อรุณวัฒนา ผู้จัดการทั่วไปสาย นลท. สัมพันธ์กับ ด้านกลยุทธ์และความยั่งยืน บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) 

โดย อิก บรรพต ธนาเพิ่มสุข, AFPT*บันทึกเทปวันที่ 7 ส.ค. 2563

#ถามอีกกับอิก | เจาะงบ Q2 HMPRO & กลยุทธ์พลิกวิกฤตโควิด-น้ำท่วม

ถามอีก กับ พี่วรรณี จันทามงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) 

และ คุณรักพงษ์ อรุณวัฒนา ผู้จัดการทั่วไปสาย นลท. สัมพันธ์กับ ด้านกลยุทธ์และความยั่งยืน บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) 

โดย อิก บรรพต ธนาเพิ่มสุข, AFPT*บันทึกเทปวันที่ 7 ส.ค. 2563

46 min