58 min

ถามอีกกับอิก TE 62 | วัคซีนโควิด - 19 ใกล้จะวิจัยเสร็จแล้วหรือยัง- อะไรคือสิ่งที่นักลงทุนควรต้‪อ‬ ถามอีก กับอิก Tam-Eig

    • Investing

ถามอีก กับคุณธนเดช พิพัฒพลกาย DPhil student, University of Oxford. Dept of Biochemistry. Clarendon Scholar ตัวจริงเสียงจริงวงการวัคซีน

คุยอะไรกันบ้าง?

- วัคซีนรัสเซียใช้ได้จริงหรือยัง?
- pre-clinical คืออะไร ทำยังไงบ้าง?
- แต่ละประเทศมีวิธีผลิตวัคซีนไม่เหมือนกัน มันต่างกันยังไง?
- วัคซีนจากแต่ละประเทศคุณภาพเหมือนกันมั๊ย
- ถ้าวัคซีนไม่ได้มาตรฐาน จะเกิดอะไรขึ้น?
- วัคซีนฉีดครั้งนึงอยู่ได้ตลอดไปมั๊ย?
- หลักการในการกระจายวัคซีนตามหลักการเป็นยังไง?
- Herd immunity เป็นไปได้จริงมั๊ย?
- เมื่อคนเริ่มฉีดวัคซีน แล้วเดินทางได้เลยหรือไม่?
- วิธีการรักษาโควิด-19 ตอนนี้มีกี่วิธี?
- มีโอกาสหรือไม่ ที่จะไม่สามารถคิดค้นวัคซีนโควิดได้ เหมือนกับ HIV?

ถามอีก กับคุณธนเดช พิพัฒพลกาย DPhil student, University of Oxford. Dept of Biochemistry. Clarendon Scholar ตัวจริงเสียงจริงวงการวัคซีน

คุยอะไรกันบ้าง?

- วัคซีนรัสเซียใช้ได้จริงหรือยัง?
- pre-clinical คืออะไร ทำยังไงบ้าง?
- แต่ละประเทศมีวิธีผลิตวัคซีนไม่เหมือนกัน มันต่างกันยังไง?
- วัคซีนจากแต่ละประเทศคุณภาพเหมือนกันมั๊ย
- ถ้าวัคซีนไม่ได้มาตรฐาน จะเกิดอะไรขึ้น?
- วัคซีนฉีดครั้งนึงอยู่ได้ตลอดไปมั๊ย?
- หลักการในการกระจายวัคซีนตามหลักการเป็นยังไง?
- Herd immunity เป็นไปได้จริงมั๊ย?
- เมื่อคนเริ่มฉีดวัคซีน แล้วเดินทางได้เลยหรือไม่?
- วิธีการรักษาโควิด-19 ตอนนี้มีกี่วิธี?
- มีโอกาสหรือไม่ ที่จะไม่สามารถคิดค้นวัคซีนโควิดได้ เหมือนกับ HIV?

58 min