55 min

ถามอีกกับอิก TE 65 | เศรษฐกิจไทยยังไหวไหม? หลัง GDP ไตรมาส 2 ติดลบหนักที่สุดในรอบ 22 ป‪ี‬ ถามอีก กับอิก Tam-Eig

    • Investing

ถามอีก กับดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

คุยอะไรกันบ้าง?

- ตัวเลขที่ประกาศออกมา อะไรบ้างดีกว่าคาด หรือแย่กว่าคาด?
- การใช้จ่ายของภาครัฐจะแบก GDP ไหวหรือไม่?
- การนำเข้าติดลบ Q2 จะส่งผลกระทบทางลบต่อไตรมาสถัด ๆ ไปอย่างไร?
- ตอนนี้วิ่งที่ทำเพียงพอให้ Q3 กลับมาฟื้นตัวหรือไม่?
- ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ สิ่งแรก ๆ ที่ควรลุยเลย คืออะไร?
- GDP อาจจะกลับไปจุดเดิมได้ตอนปี 2022 แล้วภาพเศรษฐกิจจะเป็นยังไง?
- หนี้ครัวเรือนน่ากังวลแค่ไหน?
- จะต้องทำอย่างไร การลงทุนของภาคเอกชนถึงจะกลับมา?
- Q3 จะเป็นอย่างไร จะมีเงินอัดฉีดหรือไม่?
- ประเมิณว่าบริษัทจดทะเบียนจะใช้เวลากี่ปีกำไรถึงจะฟื้นขึ้นมา?

ถามอีก กับดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

คุยอะไรกันบ้าง?

- ตัวเลขที่ประกาศออกมา อะไรบ้างดีกว่าคาด หรือแย่กว่าคาด?
- การใช้จ่ายของภาครัฐจะแบก GDP ไหวหรือไม่?
- การนำเข้าติดลบ Q2 จะส่งผลกระทบทางลบต่อไตรมาสถัด ๆ ไปอย่างไร?
- ตอนนี้วิ่งที่ทำเพียงพอให้ Q3 กลับมาฟื้นตัวหรือไม่?
- ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ สิ่งแรก ๆ ที่ควรลุยเลย คืออะไร?
- GDP อาจจะกลับไปจุดเดิมได้ตอนปี 2022 แล้วภาพเศรษฐกิจจะเป็นยังไง?
- หนี้ครัวเรือนน่ากังวลแค่ไหน?
- จะต้องทำอย่างไร การลงทุนของภาคเอกชนถึงจะกลับมา?
- Q3 จะเป็นอย่างไร จะมีเงินอัดฉีดหรือไม่?
- ประเมิณว่าบริษัทจดทะเบียนจะใช้เวลากี่ปีกำไรถึงจะฟื้นขึ้นมา?

55 min