50 min

ถามอีกกับอิก TE 66 | หาหุ้นหลบภัย ธีมไหนจะรอดจากเศรษฐกิจชะลอตัว และความวุ่นวายทางการเมือ‪ง‬ ถามอีก กับอิก Tam-Eig

    • Investing

ถามอีกกับ พี่ปุ๋ย คุณจิตรา อมรธรรม รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคาะห์หลักทรพย์ บล.ฟินันเซียไซรัส⁣

⁣คุยอะไรกันบ้าง?

- ให้น้ำหนักเรื่องไหนที่มีผลกระทบต่อการลงทุนมากที่สุดในตอนนี้?
- ทำไมอเมริกาถึงกังวัลกับตัวเลขการจ้างงานมาก ๆ ?
- ทำไมต่างชาติขายหุ้นที่รัว ๆ
- Theme หลุมหลบภัยของที่ปุ๋ยคือะไร?
- กลุ่ม REITs น่าจะปลอดภัยแต่ทำไมร่วง?
- ค้าปลีกมีโอกาสฟื้นหรือไม่? CPALL CRC
- ทั้ง ๆ ที่รู้ว่ายังไงวัคซีนต้องมาแน่นอน แต่ทำไมหุ้นที่เกี่ยวข้องยังลงอีก?
- BTSGIF ทำไมลงหนัก น่าจะกลับมาดีขึ้นใน Q3 หรือไม่?
- โรงไฟฟ้าตัวไหนน่าสนใจ?
- รัฐบาลถ้าออก package โรงไฟฟ้าชุมชน หุ้นตัวไหนจะได้ประโยชน์บ้าง?
- หุ้นโรงหนังเป็นยังไงบ้าง น่าสนใจหรือไม่?
- หุ้นกลุ่มซื้อหนี้เสียเป็นไงบ้าง?
- การที่ธนาคารออมสินเข้ามาลุยกลุ่ม Non-bank ตัวอื่นจะสะเทือนหรือไม่?

ถามอีกกับ พี่ปุ๋ย คุณจิตรา อมรธรรม รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคาะห์หลักทรพย์ บล.ฟินันเซียไซรัส⁣

⁣คุยอะไรกันบ้าง?

- ให้น้ำหนักเรื่องไหนที่มีผลกระทบต่อการลงทุนมากที่สุดในตอนนี้?
- ทำไมอเมริกาถึงกังวัลกับตัวเลขการจ้างงานมาก ๆ ?
- ทำไมต่างชาติขายหุ้นที่รัว ๆ
- Theme หลุมหลบภัยของที่ปุ๋ยคือะไร?
- กลุ่ม REITs น่าจะปลอดภัยแต่ทำไมร่วง?
- ค้าปลีกมีโอกาสฟื้นหรือไม่? CPALL CRC
- ทั้ง ๆ ที่รู้ว่ายังไงวัคซีนต้องมาแน่นอน แต่ทำไมหุ้นที่เกี่ยวข้องยังลงอีก?
- BTSGIF ทำไมลงหนัก น่าจะกลับมาดีขึ้นใน Q3 หรือไม่?
- โรงไฟฟ้าตัวไหนน่าสนใจ?
- รัฐบาลถ้าออก package โรงไฟฟ้าชุมชน หุ้นตัวไหนจะได้ประโยชน์บ้าง?
- หุ้นโรงหนังเป็นยังไงบ้าง น่าสนใจหรือไม่?
- หุ้นกลุ่มซื้อหนี้เสียเป็นไงบ้าง?
- การที่ธนาคารออมสินเข้ามาลุยกลุ่ม Non-bank ตัวอื่นจะสะเทือนหรือไม่?

50 min