34 min

ถามอีกกับอิก TE 81 I ทำไม Tencent และ Facebook ถึงไปตั้งฮับที่สิงค์โปร์‪?‬ ถามอีก กับอิก Tam-Eig

    • Investing

ถามอีก กับพี่ต้นสน ดร. สันติธาร เสถียรไทย ประธานทีมเศรษฐกิจและกรรมการผู้จัดการใหญ่ Sea Group

คุยอะไรกันบ้าง?

- ทำไมสิงค์โปร์ถึงกลายเป็นฮัป บริษัทข้ามชาติหลาย ๆ ที่เลือกเป็นฮับ? 

- สิ่งที่ขับเคลื่อนสิงค์โปร์คือ “3 หลัก 2 ทัศนคติ” 

- ไทยขาดอะไร ถึงจะเป็นฮับเหมือนสิงค์โปร์ได้? 

- การดึงดูด talent ต้องทำยังไงบ้าง? 

- ทักะที่คนไทยควรมี ในยุคดิจิตอลคือทักษะด้านไหนบ้าง?

ถามอีก กับพี่ต้นสน ดร. สันติธาร เสถียรไทย ประธานทีมเศรษฐกิจและกรรมการผู้จัดการใหญ่ Sea Group

คุยอะไรกันบ้าง?

- ทำไมสิงค์โปร์ถึงกลายเป็นฮัป บริษัทข้ามชาติหลาย ๆ ที่เลือกเป็นฮับ? 

- สิ่งที่ขับเคลื่อนสิงค์โปร์คือ “3 หลัก 2 ทัศนคติ” 

- ไทยขาดอะไร ถึงจะเป็นฮับเหมือนสิงค์โปร์ได้? 

- การดึงดูด talent ต้องทำยังไงบ้าง? 

- ทักะที่คนไทยควรมี ในยุคดิจิตอลคือทักษะด้านไหนบ้าง?

34 min