33 min

ทำไมเราไม่ควร Romanticize ฆาตกร | Grey Area EP13 Untitled Case

    • True Crime

เราอาจจะเคยได้ข่าวที่นายกรัฐมนตรีหญิงแห่งนิวซีแลนด์​ ออกมาแถลงข่าวว่าจะไม่พูดถึงชื่อคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงสะเทือนขวัญที่ไครซ์เชิร์ชเด็ดขาด เหตุผลคือ “คนที่ทำชั่วไม่ควรได้รับการจดจำ”
สิ่งหนึ่งที่เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากในหมู่คนที่ติดตามเรื่องราวที่เรียกว่า True Crime หรือคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นจริงนั้น คือท่าทีที่ทำให้คนร้ายที่ก่อเหตุสะเทือนขวัญ ไม่ว่าจะในฐานะฆาตกร ผู้ก่อการร้าย ผู้ใช้ความรุนแรงเหล่านั้น มีตัวตนและเกิดความรู้สึกชื่นชอบขึ้นมา ซึ่งไม่ได้ไม่เคยเกิดขึ้น เพราะมีเหตุฆาตกรรมหลายครั้งที่ได้แรงบันดาลใจมาจากฆาตกรชื่อดังในอดีต
Grey Area อีพีนี้ ยชและธัญจึงอยากพูดถึงประเด็นนี้อย่างจริงจัง ว่าทำไมเราถึงไม่ควรสร้างภาพลักษณ์ที่น่าหลงใหลให้ฆาตกร ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม
#SalmonPodcast #UntitledCase #UntitledCaseGreyArea #ยชธัญ #UCGreyArea #GreyArea #UCGA
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

เราอาจจะเคยได้ข่าวที่นายกรัฐมนตรีหญิงแห่งนิวซีแลนด์​ ออกมาแถลงข่าวว่าจะไม่พูดถึงชื่อคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงสะเทือนขวัญที่ไครซ์เชิร์ชเด็ดขาด เหตุผลคือ “คนที่ทำชั่วไม่ควรได้รับการจดจำ”
สิ่งหนึ่งที่เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากในหมู่คนที่ติดตามเรื่องราวที่เรียกว่า True Crime หรือคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นจริงนั้น คือท่าทีที่ทำให้คนร้ายที่ก่อเหตุสะเทือนขวัญ ไม่ว่าจะในฐานะฆาตกร ผู้ก่อการร้าย ผู้ใช้ความรุนแรงเหล่านั้น มีตัวตนและเกิดความรู้สึกชื่นชอบขึ้นมา ซึ่งไม่ได้ไม่เคยเกิดขึ้น เพราะมีเหตุฆาตกรรมหลายครั้งที่ได้แรงบันดาลใจมาจากฆาตกรชื่อดังในอดีต
Grey Area อีพีนี้ ยชและธัญจึงอยากพูดถึงประเด็นนี้อย่างจริงจัง ว่าทำไมเราถึงไม่ควรสร้างภาพลักษณ์ที่น่าหลงใหลให้ฆาตกร ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม
#SalmonPodcast #UntitledCase #UntitledCaseGreyArea #ยชธัญ #UCGreyArea #GreyArea #UCGA
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

33 min

Top Podcasts In True Crime

Untitled Case
Salmon Podcast
File Not Found
Mission To Pluto Media
ชวนดูดะ
ชวนดูดะ
Mistery มิศวง
มิศวง Mistery
Rotten Mango
Stephanie Soo & Ramble
Casefile True Crime
Casefile Presents