167 episodes

ธรรมใต้โบสถ์ วัดญาณเวศกวัน โดย พระครูธรรมธร ครรชิต คุณวโร

ธรรมใต้โบสถ์ วัดญาณเวศกวั‪น‬ พระครูธรรมธร ครรชิต คุณวโร

  • Religion & Spirituality
  • 4.5 • 11 Ratings

ธรรมใต้โบสถ์ วัดญาณเวศกวัน โดย พระครูธรรมธร ครรชิต คุณวโร

  CD16-01-590403 (sun) หลักกรรมและการให้ผลของกรรม (ตอนที่ ๖) ฉบับปัจจุบัน

  CD16-01-590403 (sun) หลักกรรมและการให้ผลของกรรม (ตอนที่ ๖) ฉบับปัจจุบัน

  • 1 hr 21 min
  CD15-10-590327 (sun) หลักกรรมและการให้ผลของกรรม (ตอนที่ ๕) ฉบับปัจจุบัน

  CD15-10-590327 (sun) หลักกรรมและการให้ผลของกรรม (ตอนที่ ๕) ฉบับปัจจุบัน

  • 1 hr 13 min
  CD15-09-590320 (sun) หลักกรรมและการให้ผลของกรรม (ตอนที่ ๔)

  CD15-09-590320 (sun) หลักกรรมและการให้ผลของกรรม (ตอนที่ ๔)

  CD15-08-590313 (sun) หลักกรรมและการให้ผลของกรรม (ตอนที่ ๓)

  CD15-08-590313 (sun) หลักกรรมและการให้ผลของกรรม (ตอนที่ ๓)

  CD15-07-590306 (sun) หลักกรรมและการให้ผลของกรรม (ตอนที่ ๒)

  CD15-07-590306 (sun) หลักกรรมและการให้ผลของกรรม (ตอนที่ ๒)

  CD15-06-590228 (sun) หลักกรรมและการให้ผลของกรรม (ตอนที่ ๑)

  CD15-06-590228 (sun) หลักกรรมและการให้ผลของกรรม (ตอนที่ ๑)

Customer Reviews

4.5 out of 5
11 Ratings

11 Ratings

Top Podcasts In Religion & Spirituality