30 min

นี่เราพบเป้าหมายของการมีชีวิตจริงๆ แล้วหรือยังน‪ะ‬ บันทึกนึกขึ้นได้

    • Personal Journals

บางทีเราไม่เคยถามตัวเองเลยว่า
เรามาที่นี่ เราอยู่ที่นี่ไปเพื่ออะไร
หรือบางคนก็มีแต่คำถามข้างบนนี้อยู่ในใจตลอด
แต่ไม่สามารถตอบตัวเองได้สักที
 
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า
ทุกวันนี้ เราให้ "คุณค่า" กับการมีชีวิตอยู่ไปกับเรื่องอะไรบ้าง
ความสัมพันธ์ สุขภาพ ความสำเร็จ หรือความว่างเปล่า
 
การได้ค้นพบกว่า คุณค่าของการหายใจในแต่ละวันมันคืออะไร
น่าจะทำให้เราค้นพบเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่
 
แต่ถ้าเรายังหาคำตอบจากตรงนี้ไม่ได้
งั้นลองมองไปที่วันสุดท้าย
แล้วค่อยๆ ตอบตัวเอง ตามสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าให้คุณฟังต่อจากนี้
 
มาทบทวนตัวเองไปด้วยกันว่าถ้าวันสุดท้ายเดินทางมาถึง
เราจะจากไปแบบที่ได้ทำตามเป้าหมายของชีวิตตัวเองไปจนหมดแล้ว
หรือยังมีอะไรค้างคา ที่ยังอยากจะลงมือทำอยู่
 
เพื่อที่ว่าสุดท้ายแล้ว เราจะค้นพบเป้าหมายเล็กๆ
ของการมีชีวิตอยู่
และถ้าวันสุดท้ายมาถึงจริง
เราจะได้เดินทางต่อไปอย่างที่ไม่ต้องมีอะไรกังวล

บางทีเราไม่เคยถามตัวเองเลยว่า
เรามาที่นี่ เราอยู่ที่นี่ไปเพื่ออะไร
หรือบางคนก็มีแต่คำถามข้างบนนี้อยู่ในใจตลอด
แต่ไม่สามารถตอบตัวเองได้สักที
 
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า
ทุกวันนี้ เราให้ "คุณค่า" กับการมีชีวิตอยู่ไปกับเรื่องอะไรบ้าง
ความสัมพันธ์ สุขภาพ ความสำเร็จ หรือความว่างเปล่า
 
การได้ค้นพบกว่า คุณค่าของการหายใจในแต่ละวันมันคืออะไร
น่าจะทำให้เราค้นพบเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่
 
แต่ถ้าเรายังหาคำตอบจากตรงนี้ไม่ได้
งั้นลองมองไปที่วันสุดท้าย
แล้วค่อยๆ ตอบตัวเอง ตามสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าให้คุณฟังต่อจากนี้
 
มาทบทวนตัวเองไปด้วยกันว่าถ้าวันสุดท้ายเดินทางมาถึง
เราจะจากไปแบบที่ได้ทำตามเป้าหมายของชีวิตตัวเองไปจนหมดแล้ว
หรือยังมีอะไรค้างคา ที่ยังอยากจะลงมือทำอยู่
 
เพื่อที่ว่าสุดท้ายแล้ว เราจะค้นพบเป้าหมายเล็กๆ
ของการมีชีวิตอยู่
และถ้าวันสุดท้ายมาถึงจริง
เราจะได้เดินทางต่อไปอย่างที่ไม่ต้องมีอะไรกังวล

30 min