32 min

ประมวลความคิด S01E04 ความรักที่ดี จะตอบคำถามว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร The Cloud Podcast

    • Relationships

ตอนสุดท้าย 'ความรัก' สิ่งที่เราทุกคนโหยหามาตลอด แต่จริงๆ แล้วความรักคืออะไร เราจะรู้ได้อย่างไรว่ารักครั้งนี้เป็นรักแท้จริงๆ หรือเปล่า และความรักมีวันหมดอายุหรือไม่ เข้าใจความหมายของความรักเชิงคุณภาพในความคิดของอาจารย์ประมวลได้ในรายการประมวลความคิดตอนนี้ดำเนินรายการโดย ประมวล เพ็งจันทร์ และ ทรงกลด บางยี่ขัน #ประมวลความคิด#TheCloud #readthecloud #ListentoTheCloud #TheCloudPodcast

ตอนสุดท้าย 'ความรัก' สิ่งที่เราทุกคนโหยหามาตลอด แต่จริงๆ แล้วความรักคืออะไร เราจะรู้ได้อย่างไรว่ารักครั้งนี้เป็นรักแท้จริงๆ หรือเปล่า และความรักมีวันหมดอายุหรือไม่ เข้าใจความหมายของความรักเชิงคุณภาพในความคิดของอาจารย์ประมวลได้ในรายการประมวลความคิดตอนนี้ดำเนินรายการโดย ประมวล เพ็งจันทร์ และ ทรงกลด บางยี่ขัน #ประมวลความคิด#TheCloud #readthecloud #ListentoTheCloud #TheCloudPodcast

32 min

Top Podcasts In Relationships