99 episodes

แหล่งความรู้การเลี้ยงลูกให้ฉลาด อารมณ์ดี วิธีการเลี้ยงลูก การเลี้ยงลูกแรกเกิด เพื่อปั้นลูกให้ดีจากความรู้ที่พ่อแม่จะได้รับจากปั้นใหม่

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั‪้‬ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อุมาพร ตรังคสมบัติ

  • Kids & Family
  • 5.0 • 1 Rating

แหล่งความรู้การเลี้ยงลูกให้ฉลาด อารมณ์ดี วิธีการเลี้ยงลูก การเลี้ยงลูกแรกเกิด เพื่อปั้นลูกให้ดีจากความรู้ที่พ่อแม่จะได้รับจากปั้นใหม่

  ความสุข 3 แบบ

  ความสุข 3 แบบ

  ช่วยลูกสร้างเป้าหมายในชีวิต
  ปั้นใหม่ เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
  ปั้นใหม่ เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี - แหล่งความรู้การเลี้ยงลูกให้ฉลาด อารมณ์ดี วิธีการเลี้ยงลูก การเลี้ยงลูกแรกเกิด เพื่อปั้นลูกให้ดีจากความรู้ที่พ่อแม่จะได้รับจากปั้นใหม่.

  Positive psychology กล่าวถึง ชีวิตที่มีความสุข 3 แบบคือ  1.ชีวิตที่สุขสบาย  2.ชีวิตที่มีเป้าหมาย และ  3. ชีวิตที่มีความหมาย  คำถามสำคัญคือ จะทำอย่างไร ที่ทั้ง 3 แบบนี้จะสมดุลในชีวิตของเราคุณมีคำตอบไหมคะ?  #ปั้นใหม่#ปั้นใหม่โดยอาจารย์หมออุมาพร#เลี้ยงลูกให้สุขเป็น


  Apple PodcastsSpotify


  The post ช่วยลูกสร้างเป้าหมายในชีวิต appeared first on ปั้นใหม่ เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี อาจารย์อุมาพร.

  • 3 min
  รับมือกับการสูญเสีย

  รับมือกับการสูญเสีย

  ช่วยลูกสร้างเป้าหมายในชีวิต
  ปั้นใหม่ เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
  ปั้นใหม่ เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี - แหล่งความรู้การเลี้ยงลูกให้ฉลาด อารมณ์ดี วิธีการเลี้ยงลูก การเลี้ยงลูกแรกเกิด เพื่อปั้นลูกให้ดีจากความรู้ที่พ่อแม่จะได้รับจากปั้นใหม่.

  เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปเยี่ยมโบสถ์ที่เชียงใหม่ เลยถือโอกาสแวะไปสอนนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เอาวิดีโอที่ผู้ปกครองอนุญาตให้อัดเพื่อการศึกษาไปสอนวิธีทำจิตบำบัดครอบครัว หรือ Family Therapyเด็กชายอายุ 10 ปี มีอาการชักเกร็งรุนแรง กุมารแพทย์คิดว่าเด็กเป็นโรคทางสมอง แต่อาจารย์ประเมินว่าน่าจะเป็นจากความตึงเครียดในจิตใจที่ทำให้เกิดอาการทางกาย ที่เราเรียกว่า conversion disorderจากการประเมินครอบครัว (Family assessment) พบว่า ความตึงเครียดนี้มาจากการที่คุณแม่เสียชีวิตและเด็กไม่ได้มีโอกาสโศกเศร้าอย่างเพียงพอ อาจารย์ได้รักษาเด็กคนนี้โดยการโค้ชคุณพ่อและญาต ถึงวิธีที่จะช่วยให้กระบวนการโศกเศร้า (grief work) เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ไม่ค้างคาหรือหยุดชะงักในวิดีโอนี้เป็นคำอธิบายถึงสิ่งที่อาจารย์ทำในชั่วโมงบำบัดครอบครัว หากลูกหลานของเราต้องเผชิญกับการสูญเสีย ก็ลองเอาวิธีการนี้ไปใช้ดูนะคะ ครอบครัวคนเอเชีย รวมทั้งครอบครัวไทยมักไม่เปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความรู้สึก โดยเฉพาะความรู้สึกเชิงลบ เช่น เสียใจ เศร้าใจ หรือโกรธ ทำให้ความรู้สึกดังกล่าวสะสมอยู่ในใจ กลายเป็นความตึงเครียดกดดัน และเกิดเป็นอาการป่วยทางกายได้  แนะนำอ่านหนังสือ “จิตบำบัดครอบครัวและการให้คำปรึกษา”  #ปั้นใหม่ #เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี #ปั้นเจ้าตัวน้อย #จัด

  • 4 min
  อ่อนโยน อ่อนไหว และอ่อนแอ

  อ่อนโยน อ่อนไหว และอ่อนแอ

  ช่วยลูกสร้างเป้าหมายในชีวิต
  ปั้นใหม่ เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
  ปั้นใหม่ เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี - แหล่งความรู้การเลี้ยงลูกให้ฉลาด อารมณ์ดี วิธีการเลี้ยงลูก การเลี้ยงลูกแรกเกิด เพื่อปั้นลูกให้ดีจากความรู้ที่พ่อแม่จะได้รับจากปั้นใหม่.

  คนที่อ่อนโยน ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพและความยอมรับนับถือ ก็จะต้องเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึก หรือที่เรียกว่า sensitive ความไวต่อความรู้สึกแท้จริงแล้วเป็นคุณลักษณะที่ควรจะพัฒนาขึ้นมาในบุคคล เพราะมันทำให้เรามีความเห็นอกเห็นใจ ( empathy) ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข นอกจากนี้การไวต่อความรู้สึกจะทำให้เราสัมผัสอารมณ์บวก (positive emotion) เช่น ความรู้สึกสุขใจ ดีใจ สงบใจ ได้ลึกซึ้งขึ้นแต่บางครั้งการไวต่อความรู้สึกนี้ ถ้าเราไม่ระวัง ก็อาจจะทำให้เราอ่อนไหว และเจ็บปวดได้ง่าย และกลายเป็นความอ่อนแอในที่สุด เช่นเกิดความรู้สึกเหงา เศร้า หดหู่ หรือหมดหวัง บางคนอาจใช้วิธีหลีกเลี่ยงสถานการณ์บางอย่างหรือบุคคลบางคนเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกลบ และในบางคนก็ใช้วิธีปฏิเสธความรู้สึก (denial) กลายเป็นคนไม่มีความรู้สึกหรือใจแข็งเป็นหินไปเลยใครที่อ่อนไหว ขอจงรู้เถิดว่าที่คุณเป็นนั้นดีอยู่แล้ว เพราะมันแปลว่าคุณมีหัวใจที่อ่อนโยน เพียงแต่คุณต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งในตัวเองให้มากขึ้น ปรับตัวให้เก่งขึ้น ยืดหยุ่นในกระบวนการคิดและวิธีมองโลกให้มากขึ้นหากคุณทำได้เช่นนั้น มือหนึ่งของคุณจะสามารถสัมผัสหัวใจของตนเองที่อ่อนโยนแต่เข้มแข็ง และอีกมือหนึ่งก็สามารถจะโอบกอดผู้อื่นได้ในขณะเดียวกัน  แนะนำหนังสือ “สร้างชีวิตใหม่”

  • 2 min
  ลูกเหมือนคนแปลกหน้า ตอนที่ 2

  ลูกเหมือนคนแปลกหน้า ตอนที่ 2

  ช่วยลูกสร้างเป้าหมายในชีวิต
  ปั้นใหม่ เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
  ปั้นใหม่ เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี - แหล่งความรู้การเลี้ยงลูกให้ฉลาด อารมณ์ดี วิธีการเลี้ยงลูก การเลี้ยงลูกแรกเกิด เพื่อปั้นลูกให้ดีจากความรู้ที่พ่อแม่จะได้รับจากปั้นใหม่.

  วีดีโอตอนที่ 2กุญแจในการจัดการกับ double life หรือ secret life ของลูกวัยรุ่นคือ1ใจเย็นๆ ต้องเข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตสู่วัยผู้ใหญ่2 เปิดช่องทางการสื่อสารกับลูกเอาไว้3 ให้อิสระกับลูกตามสมควร อย่าตามจิก4 รับฟังเวลาลูกอยากพูดอะไรด้วย5 อย่าตัดสินหรือตำหนิ ฟังลูกให้จบก่อนและสอนอย่างใจเย็น6 บอกลูกถึงความห่วงใยของคุณ บอกเค้าว่าหากมีปัญหา มีความทุกข์ มีเรื่องที่แก้ไม่ตก ขอให้บอกคุณ คุณจะอยู่เคียงข้างเขา ช่วยเหลือเขา แม้คุณอาจจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำก็ตาม  #ปั้นใหม่#เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี#จัดการลูกวัยรุ่น


  Apple PodcastsSpotify


  The post ช่วยลูกสร้างเป้าหมายในชีวิต appeared first on ปั้นใหม่ เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี อาจารย์อุมาพร.

  • 3 min
  ลูกเหมือนคนแปลกหน้า ตอนที่ 1

  ลูกเหมือนคนแปลกหน้า ตอนที่ 1

  ช่วยลูกสร้างเป้าหมายในชีวิต
  ปั้นใหม่ เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
  ปั้นใหม่ เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี - แหล่งความรู้การเลี้ยงลูกให้ฉลาด อารมณ์ดี วิธีการเลี้ยงลูก การเลี้ยงลูกแรกเกิด เพื่อปั้นลูกให้ดีจากความรู้ที่พ่อแม่จะได้รับจากปั้นใหม่.

  ขอรอเพื่อนๆมาแสดงความคิดเห็นในโพล “นวนิยาย 260 หน้า” อีกสักนิดนะคะ ตอนนี้ขอตอบคำถามเร่งด่วนที่ผู้ปกครองบางท่านถามมา“ลูกเป็นเหมือนคนแปลกหน้า”“เรารู้สึกว่าเราไม่รู้จักเขาอีกแล้ว”ลูกที่เข้าวัยรุ่นมักมีความลับกับพ่อแม่ บางทีชีวิตที่ใช้กับพ่อแม่เป็นแบบหนึ่ง ชีวิตที่ใช้กับเพื่อนๆก็เป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนคนที่มีสองชีวิต -double lifeหรือมีชีวิตที่เป็นความลับ- secret lifeแต่นี่เป็นของปกติธรรมดาเมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น เขาจะมีชีวิตส่วนตัวของเขาที่อยากเก็บไว้เป็นความลับ ไม่อยากให้ใครมายุ่ง แต่ประเด็นที่น่าเป็นห่วงก็คือ ชีวิตส่วนตัวนี้บางครั้งก็อาจเป็นอันตรายแล้วพ่อแม่จะทำอย่างไรดี?อาจารย์อัดวีดีโออธิบายเรื่องนี้ไว้ 2 ตอนลองดูนะคะ อาจช่วยให้คลายกังวลลงบ้าง  #ปั้นใหม่ #เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี


  Apple PodcastsSpotify


  The post ช่วยลูกสร้างเป้าหมายในชีวิต appeared first on ปั้นใหม่ เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี อาจารย์อุมาพร.

  • 4 min
  โรคสมาธิบกพร่อง

  โรคสมาธิบกพร่อง

  ช่วยลูกสร้างเป้าหมายในชีวิต
  ปั้นใหม่ เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
  ปั้นใหม่ เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี - แหล่งความรู้การเลี้ยงลูกให้ฉลาด อารมณ์ดี วิธีการเลี้ยงลูก การเลี้ยงลูกแรกเกิด เพื่อปั้นลูกให้ดีจากความรู้ที่พ่อแม่จะได้รับจากปั้นใหม่.

  หนุ่มสาวบางคนชีวิตมีปัญหาเพราะเป็นโรคสมาธิบกพร่องโดยไม่รู้ตัวมาก่อน บางคนติดการพนัน ใช้สารเสพติด ขับรถซิ่ง ถูกให้ออกจากงานหรือไม่ก็เปลี่ยนงานบ่อยๆหลายคนเมื่อแต่งงานไปแล้วก็มีปัญหาชีวิตคู่ เพราะอาการสมาธิบกพร่องทำให้คู่สมรสรู้สึกหงุดหงิดใจ รู้สึกว่าเขาไม่แคร์ และรู้สึกว่าตัวเองต้องทำงานเหนื่อยคนเดียวประมาณว่าทั่วโลก เด็กและวัยรุ่นเป็นโรคสมาธิบกพร่อง 5 ถึง 7 % ส่วนในผู้ใหญ่พบ 4 %ใครที่โตแล้วแต่มีปัญหาบางด้าน ลองดูวิดีโอนี้นะคะ และถ้าคิดว่าตนเองเข้าข่าย ก็น่าจะไปปรึกษาจิตแพทย์ จะได้รู้ทันปัญหาและจัดการชีวิตให้ดีขึ้นสำหรับพ่อแม่ที่ลูกมีปัญหานี้ ขอเชิญมาเรียนบทเรียนออนไลน์ “เทคนิคดูแลลูกสมาธิสั้น”


  Apple PodcastsSpotify


  The post ช่วยลูกสร้างเป้าหมายในชีวิต appeared first on ปั้นใหม่ เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี อาจารย์อุมาพร.

  • 3 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Kids & Family