48 min

ปั๊มลูกเพื่อชาติ นโยบายที่ต้องมองไกลกว่าแค่ผลิตเด็ก | EP73 The Rookie Mom

    • Relationships

ข่าวนี้นิดนกเห็นได้สักพักกับแคมเปญของภาครัฐ ที่ส่งเสริมให้มีลูกกันมากขึ้น ด้วยกิจกรรมจับคู่คนโสด (โสดมิตติ้ง) พร้อมมอบแพ็คเกจตรวจสุขภาพ เพื่อคัดกรองภาวะการมีบุตรยาก หรืออะไรก็ตามแต่
สิ่งหนึ่งที่มากกว่ากิจกรรมที่จัดคือ แล้วทำไมหลายคู่ถึงเลือกที่จะไม่มีบุตร มีอะไรที่ต้องคิดมากกว่าแค่การคลอดลูกออกมาหรือไม่ รวมถึงแคมเปญที่ออกมา ตอบโจทย์คนมีลูกจริงไหม หรือมันเป็นเพียงแค่นโยบายลูบหน้าปะจมูกเท่านั้น!?
#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก #ปั๊มลูกเพื่อชาติ #LifeBalanceSmartFamily
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

ข่าวนี้นิดนกเห็นได้สักพักกับแคมเปญของภาครัฐ ที่ส่งเสริมให้มีลูกกันมากขึ้น ด้วยกิจกรรมจับคู่คนโสด (โสดมิตติ้ง) พร้อมมอบแพ็คเกจตรวจสุขภาพ เพื่อคัดกรองภาวะการมีบุตรยาก หรืออะไรก็ตามแต่
สิ่งหนึ่งที่มากกว่ากิจกรรมที่จัดคือ แล้วทำไมหลายคู่ถึงเลือกที่จะไม่มีบุตร มีอะไรที่ต้องคิดมากกว่าแค่การคลอดลูกออกมาหรือไม่ รวมถึงแคมเปญที่ออกมา ตอบโจทย์คนมีลูกจริงไหม หรือมันเป็นเพียงแค่นโยบายลูบหน้าปะจมูกเท่านั้น!?
#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก #ปั๊มลูกเพื่อชาติ #LifeBalanceSmartFamily
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

48 min