66 episodes

กฏหมาย และ พรบ.ต่างๆ เรื่องเล่าต่างๆจากธรรมชาติเพื่อมุ่งให้คนรักษาธรรมชาติรักษาระบบนิเวศมีความรักต่อทุกสรรพสิ่ง

ป้างคอมสารคด‪ี‬ ยุทธนา ชาวงษ์

  • Science
  • 4.3 • 4 Ratings

กฏหมาย และ พรบ.ต่างๆ เรื่องเล่าต่างๆจากธรรมชาติเพื่อมุ่งให้คนรักษาธรรมชาติรักษาระบบนิเวศมีความรักต่อทุกสรรพสิ่ง

  พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

  พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

  หนังสือเสียงป้างคอมสารคดี พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

  • 59 min
  ท่องเที่ยวอุ่นใจปลอดภัยทุกการเดินทาง

  ท่องเที่ยวอุ่นใจปลอดภัยทุกการเดินทาง

  คำขวัญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ สถานที่ท่องเที่ยว จุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

  • 5 min
  พรบ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 อัพเดต 2562 ตอน 2 จบ

  พรบ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 อัพเดต 2562 ตอน 2 จบ

  พรบ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 อัพเดต 2562 ตอน 2 จบ

  • 43 min
  พรบ คุ้มครองผู้บริโภค ตอน 1/2

  พรบ คุ้มครองผู้บริโภค ตอน 1/2

  พรบ คุ้มครองผู้บริโภค ตอน 1/2

  • 54 min
  พรบ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562

  พรบ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562

  พรบ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 หนังสือเสียง ป้างคอมสารคดี

  • 51 min
  พรบ สิทธิบัตร พ.ศ.25229 ตอนจบ 2/2 อัพเดต 2562

  พรบ สิทธิบัตร พ.ศ.25229 ตอนจบ 2/2 อัพเดต 2562

  หนังสือเสียง พรบ สิทธิบัตร พ.ศ.2522 อัพเดต 2562

  • 42 min

Customer Reviews

4.3 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

Top Podcasts In Science

THE STANDARD
ฟัง-มัน-เล่า
THE STANDARD
WiTcast
Vox
TED

You Might Also Like