43 min

พาลูกกินข้าวนอกบ้าน โปรดเห็นใจในตัวลูก และขอบคุณที่เข้าใจคนเป็นแม่ | EP118 The Rookie Mom

    • Relationships

ไถหน้าฟีดแล้วนิดนกเจอโพสต์น่าสนใจ จนอยากเล่าเก็บไว้ในรายการ มันเป็นเรื่องราวร้านราเม็งที่ทำป้ายประกาศบอกว่า พ่อแม่กินข้าวนอกบ้านทั้งที ปล่อยให้ลูกเล่นได้เต็มที่ โดยสลับกันกินราเม็งตอนไหนก็ได้ ทางร้านจะอุ่นให้ 
คือมันเป็นสวรรค์โดยแท้ เพราะการพาลูกกินข้าวนอกบ้าน เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมตัวประมาณหนึ่ง ไม่เว้นแม้แต่นิดนกเอง อีพีนี้จึงเป็นกึ่งเล่าประสบการณ์ กึ่งแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวดังกล่าว ไปฟังความหัวหมุนของรุกกี้มัมคนนี้กัน!
#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก #พาลูกกินข้าวนอกบ้าน
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

ไถหน้าฟีดแล้วนิดนกเจอโพสต์น่าสนใจ จนอยากเล่าเก็บไว้ในรายการ มันเป็นเรื่องราวร้านราเม็งที่ทำป้ายประกาศบอกว่า พ่อแม่กินข้าวนอกบ้านทั้งที ปล่อยให้ลูกเล่นได้เต็มที่ โดยสลับกันกินราเม็งตอนไหนก็ได้ ทางร้านจะอุ่นให้ 
คือมันเป็นสวรรค์โดยแท้ เพราะการพาลูกกินข้าวนอกบ้าน เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมตัวประมาณหนึ่ง ไม่เว้นแม้แต่นิดนกเอง อีพีนี้จึงเป็นกึ่งเล่าประสบการณ์ กึ่งแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวดังกล่าว ไปฟังความหัวหมุนของรุกกี้มัมคนนี้กัน!
#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก #พาลูกกินข้าวนอกบ้าน
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

43 min