60 episodes

พูดจีนได้ง่ายจัง

พูดจีนได้ง่ายจั‪ง‬ Thai PBS Podcast

  • TV & Film
  • 4.8 • 5 Ratings

พูดจีนได้ง่ายจัง

  พูดจีนได้ง่ายจัง : พูดจีนได้ง่ายจัง ตอนที่ 60 ทบทวนและอำลา

  พูดจีนได้ง่ายจัง : พูดจีนได้ง่ายจัง ตอนที่ 60 ทบทวนและอำลา

  ตอนที่ 60: ทบทวนและอำลา 您感觉哪里不舒服? คุณรู้สึกไม่สบายตรงไหน  หนินก่านเจวี๋ยหนาหลี่ปู้ซูฝู nín gǎn jué nǎ lǐ bù shū fú? 您要止头疼药吗? คุณต้องการยาแก้ปวดหัวไหม หนินเย่าจื่อโถวเถิงเย่ามะ nín yào zhǐ tóu téng yào ma? 饭后一粒 หนึ่งเม็ดหลังอาหาร  ฟ่านโฮ่วอี๋ลี่ fàn hòu yí lì  今天好一点了吗?  วันนี้ดีขึ้นหน่อยหรือยัง     จินเทียนห่าวอี้เตี่ยนเลอมะ jīn tiān hǎo yì diǎn le ma?  需要去看医生吗?    ต้องไปหาหมอไหม  ซวีเย่าชวี่คั่นอีเซิงมะ xū yào qù kàn yī shēng ma? 您感冒,喉咙有痰吗? คุณเป็นหวัด ลำคอมีเสมหะไหม หนินก่านเม่า โหวหลงโหย่วถานมะ nín gǎn mào,hóu lóng yǒu tán ma? 您受伤了,要帮忙吗? คุณได้รับบาดเจ็บ ต้องการให้ช่วยไหม หนินโซ่วซังเลอ เย่าปังหมังมะ nín shòu shāng le,yào bāng máng ma? 需要鼻通吗? ต้องการยาดมไหม ซวีเย่าปี๋ทงมะ xū yào bí tōng ma? 需要去看牙医吗  ต้องการไปหาหมอฟันไหม ซวีเย่าชวี่คั่นหยาอีมะ xū yào qù kàn yá yī ma? 去诊所更方便也更快。 ไปคลินิก สะดวกและรวดเร็วกว่า   ชวี่เจิ๋นสั่วเกิ้งฟังเปี้ยนเหยี่ยเกิ้งไขว้ qù zhěn suǒ gèng fāng biàn yě gèng kuài  不知道为什么,我感觉左眼疼。 ไม่รู้ว่าเพราะอะไร  ฉันรู้สึกเจ็บตาข้างซ้าย ปู้จือเต้าเว่ยเสินเมอะ หวอก่านเจวี๋ยจั๋วเหยี่ยนเถิง bú zhī dào wéi shén me,wǒ gǎn jué zuǒ yǎn téng  左耳堵 หูข้างซ้ายอื้อ  จั๋วเอ๋อตู่ zuǒ ěr dǔ   我想去按摩, 感觉背痛。 ฉันอยากไปนวด รู้สึกปวดหลัง หวอเสี่ยงชวี่อั้นโหมว ก่านเจวี๋ยเป้ยท่ง wǒ xiǎng qù àn mó, gǎn jué bèi tòng  现在手指麻,脚肿。 ตอนนี้ นิ้วมือชา เท้าบวม เสี้ยนไจ้โสวจื่อหมา เจี๋ยวจ่ง xiàn zài shǒu zhǐ má,jiǎo zhǒng  中国人喜欢玩海 คนจีนชอบเที่ยวทะเล จงกวั๋อเหรินสี่ฮวนหวันไห่ zhōng guó rén xǐ huān wán hǎi  您会说中文吗? คุณพูดภาษาจีนได้ไหม หนินฮุ่ยซัวจงเหวินมะ nín huì shuō zhōng wén ma? 您会游泳吗? คุณว่ายน้ำเป็นไหม หนินฮุ่ยโหยวหย่งมะ nín huì yóu yǒng ma? 下海玩水要注意安全。 เล่

  • 23 min
  พูดจีนได้ง่ายจัง : พูดจีนได้ง่ายจัง ตอนที่ 59 ภาษาจีนอินเทรนด์

  พูดจีนได้ง่ายจัง : พูดจีนได้ง่ายจัง ตอนที่ 59 ภาษาจีนอินเทรนด์

  ตอนที่ 59: ภาษาจีนอินเทรนด์ 对不起 ขอโทษ ตุ้ยปู้ฉี่ duì bù qǐ  别激动    อย่าตื่นเต้น ไม่ต้องตื่นเต้น เปี๋ยจีต้ง bié jī dòng     别着急    ไม่ต้องกังวล เปี๋ยเจาจี๋ bié zhāojí 帮  ช่วย ปัง bāng   找  หา จ่าว zhǎo   别着急,我帮您找。 ไม่ต้องกังวล ฉันช่วยเธอหา     เปี๋ยเจาจี๋ หว่อปังหนินจ่าว bié zhāojí,wǒ bāng nín zhǎo   还有 ยังมี    ไหโหย่ว hái yǒu  时间 เวลา สือเจียน shí jiān  别着急,还有时间 ไม่ต้องกังวล ยังมีเวลา เปี๋ยเจาจี๋ ไหโหย่วสือเจียน bié zhe zháo jí,hái yǒu shí jiān  看医生 หาหมอ คั่นอีเซิง kàn yī shēng  别着急,我带您去看医生。 ไม่ต้องกลัว ฉันพาคุณไปหาหมอ    เปี๋ยเจาจี๋ หว่อไต้หนินชวี่คั่นอีเซิง bié zhe zháo jí,wǒ dài nín qù kàn yī shēng  别担心。 ไม่ต้องเป็นห่วง    เปี๋ยตันซิน bié dān xīn  来得及 หมายถึง ยังทันเวลา ไหลเตอะจี๋ lái dé jí  别担心,来得及。   ไม่ต้องเป็นห่วง ยังทันเวลา เปี๋ยตันซิน ไหลเตอะจี๋ bié dān xīn,lái dé jí   加油   สู้ๆ เจียโหยว jiā yóu    相信  เชื่อมั่น เซียงซิ่น xiāng xìn   可以  สามารถหรือได้ เขออี่ kě yǐ   我相信你可以。 ฉันเชื่อว่าคุณทำได้ หว่อเซียงซิ่นหนี่เขออี่ wǒ xiāng xìn nǐ kě yǐ  电视 ทีวี เตี้ยนซื่อ diàn shì  看电视 ดูทีวี คั่นเตี้ยนซื่อ kàn diàn shì  电影        ภาพยนตร์ เตี้ยนอิ่ง diàn yǐng         看电影 ดูภาพยนตร์ คั่นเตี้ยนอิ่ง kàn diàn yǐng   喜欢 ชอบ สี่ฮวน xǐ huān  您喜欢看电视吗? คุณชอบดูทีวีไหม   หนินสี่ฮวนคั่นเตี้ยนซื่อมะ nín xǐ huān kàn diàn shì ma ? 部 ลักษณนามของภาพยนตร์ ปู้ bù  好看 ดูดีหรือน่าดู ห่าวคั่น hǎo kàn  这部电影好看。 หนังเรื่องนี้ น่าดูมาก เจ้อปู้เตี้ยนอิ๋งห่าวคั่น zhè bù diàn yǐng hǎo kàn  不好看。 ไม่น่าดู ไม่สนุก   ปู้ห่าวคั่น bù hǎo kàn  没意思 ไร้สาระ เหมยอี้สึ méi yì sī  真棒  เก่งมาก เจินปั้ง zhēn bàng   你真棒     คุณเก่งมาก

  • 16 min
  พูดจีนได้ง่ายจัง : พูดจีนได้ง่ายจัง ตอนที่ 58 มาถ่ายรูปกันเถอะ

  พูดจีนได้ง่ายจัง : พูดจีนได้ง่ายจัง ตอนที่ 58 มาถ่ายรูปกันเถอะ

  ตอนที่ 58: มาถ่ายรูปกันเถอะ 相机 กล้องถ่ายรูป เซี่ยงจี xiàng jī  拍照 ถ่ายรูป พายจ้าว pāi zhào  您喜欢拍照吗? คุณชอบถ่ายรูปไหม หนินสี่ฮวนพายจ้าวมะ nín xǐ huān pāi zhào ma? 拍 ถ่าย พาย  pāi  类型  แบบ  เล่ยสิง lèi xíng   照片 ภาพถ่าย จ้าวเพี่ยน zhào piàn  您喜欢拍什么类型的照片。 คุณชอบถ่ายรูปแบบไหน หนินสี่ฮวนพายเสินเมอะเล่ยสิงเตอะจ้าวเพี่ยน nín xǐ huān pāi shén me lèi xíng de zhào piàn 。 风景 วิวทิวทัศน์  เฟิ่งจิ่ง fēng jǐng  我喜欢拍风景。 ฉันชอบถ่ายรูปวิวทิวทัศน์ หวอสี่ฮวนพายเฟิงจิ่ง wǒ xǐ huān pāi fēng jǐng 。 可以 สามารถหรือได้    เขออี่ kě yǐ  看看  ลองดู คั่นคั่น kàn kan   我可以看看吗? ฉันขอดูได้ไหม  หว่อเขออี่คั่นคั่นมะ wǒ kě yǐ kàn kan ma? 漂亮 สวยงาม เพี่ยวเลี่ยง piào liàng  您拍得照片很漂亮。 ภาพที่คุณถ่ายสวยมาก หนินพายเตอะจ้าวเพี่ยนเหิ่นเพี่ยวเลี่ยง nín pāi dé zhào piàn hěn piào liàng  需要  ต้องการ      ซวีเย่า xū yào    帮 ช่วย ปัง bāng  需要帮您拍吗? ต้องการให้ช่วยถ่ายไหม ซวีเย่าปังหนินพายมะ xū yào bāng nín pāi ma? 我帮您拍 ฉันช่วยถ่ายให้ หว่อปังหนินพาย wǒ bāng nín pāi  站 ยืน   จ้าน zhàn  这里 ตรงนี้    เจ้อหลี่ zhè lǐ  您站在这里。 คุณยืนตรงนี้ หนินจ้านไจ้เจ้อหลี่ nín zhàn zài zhè lǐ  再 อีก   ไจ้ zài  张 คำลักษณนามของภาพถ่าย จาง zhāng  再拍一张。 ถ่ายอีกหนึ่งรูป ไจ้พายอี้จาง zài pāi yì zhāng  能 ได้หรือสามารถ เหนิง néng  和  และหรือกับ เหอ hé   合个影 ถ่ายภาพรวม เหอเก้ออิ่ง hé gè yǐng  我能和您合个影吗? ฉันขอถ่ายภาพรวมกับคุณได้ไหม หว่อเหนิงเหอหนินเหอเก้ออิ่งมะ wǒ néng hé nín hé gè yǐng ma? 自拍  ถ่ายเซลฟี จื้อพาย zì pāi   一起 ด้วยกัน อี้ฉี่ yì qǐ  一起拍自拍照。 ถ่ายภาพเซลฟีกัน อี้ฉี่พายจื้อพายจ้าว yì qǐ pāi zì pāi zhào  姐姐  พี่สาว     เจี่ยเจียะ jiě jie 喜欢  ชอบ สี่ฮวน xǐ huān  

  • 18 min
  พูดจีนได้ง่ายจัง : พูดจีนได้ง่ายจัง ตอนที่ 57 นับญาติ

  พูดจีนได้ง่ายจัง : พูดจีนได้ง่ายจัง ตอนที่ 57 นับญาติ

  ตอนที่ 57: นับญาติ  爸爸    พ่อ ป้าป่ะ bà ba 妈妈   แม่   มาหม่ะ mā ma 父亲     บิดา ฟู่ชิน fù qīn      母亲    มารดา หมู่ชิน mǔ qīn     爸爸妈妈 พ่อแม่ ป้าป่ะมาหม่ะ bà ba mā ma 父母 พ่อแม่ ฟู่หมู่ fù mǔ  儿子        ลูกชาย เอ๋อจึ ér zi         女儿         ลูกสาว หนวี่เอ๋อ nǚ ér           孩子   ลูก ไหจึ hái zi 这是 นี่คือ เจ้อซื่อ zhè shì  这是我的父母 。 นี่คือพ่อแม่ของฉัน เจ้อซื่อหว่อเตอะฟู่หมู่ zhè shì wǒ de fù mǔ   带  พา ไต้ dài   来 มา ไหล lái  泰国 ประเทศไทย ไท่กวั๋อ tài guó   玩   เที่ยว หวัน wán    我带父母来泰国玩。 ฉันพาพ่อแม่มาเที่ยวเมืองไทย หว่อไต้ฟู่หมู่ไหลไท่กวั๋อหวัน wǒ dài fù mǔ lái tài guó wán 。 想  อยากจะ เสี่ยง xiǎng   我的女儿想来泰国玩。 ลูกสาวของฉันอยากมาเที่ยวเมืองไทย หวอเตอะหนวี่เอ๋อเสี่ยงไหลไท่กวั๋อหวัน wǒ de nǚ ér xiǎng lái tài guó wán 来过 เคยมา ไหลกวั้อ lái guò  我的儿子来过泰国了。 ลูกชายของฉันเคยมาเมืองไทยแล้ว หว่อเตอะเอ๋อจึไหลกวั้อไท่กวั๋อเลอ wǒ de ér zi lái guò tài guó le 。 哥哥        พี่ชาย  เกอเกอะ gē ge         弟弟       น้องชาย  ตี้ติ dì di        姐姐        พี่สาว เจี่ยเจียะ jiě jie         妹妹       น้องสาว เม่ยเหม่ย mèi mei        喜欢 ชอบ สี่ฮวน xǐ huān  我的哥哥喜欢来泰国玩。 พี่ชายของฉันชอบมาเที่ยวเมืองไทย หว่อเตอะเกอเกอะสี่ฮวนไหลไท่กวั๋อหวัน wǒ de gē ge xǐ huān lái tài guó wán  他是您的弟弟吗? เขาเป็นน้องชายของคุณใช่ไหม ทาซื่อหนินเตอะตี้ติมะ tā shì nín de dì di ma? 兄弟 พี่ชายน้องชาย ซอง (ซิ-ยง) ตี้ xiōng dì  您们是兄弟吗? พวกคุณเป็นพี่ชายน้องชายกันรึเปล่า หนินเหมินซื่อซอง (ซิ-ยง)ตี้มะ nín men shì xiōng dì ma? 姐妹 พี่สาวน้างสาว   เจี่ยะเม่ย jiě mèi   您们是姐妹吗? พวกคุณเป็นพี่สาวน้องสาวกันรึเปล่า หนินเหมินซื่อเจี่ยะเม่ยมะ nín men shì jiě mèi ma? 姐弟

  • 26 min
  พูดจีนได้ง่ายจัง : พูดจีนได้ง่ายจัง ตอนที่ 56 ท่องราตรี เที่ยวคลับบาร์

  พูดจีนได้ง่ายจัง : พูดจีนได้ง่ายจัง ตอนที่ 56 ท่องราตรี เที่ยวคลับบาร์

  ตอนที่ 56: ท่องราตรี เที่ยวคลับบาร์  什么 อะไร  เสินเมอะ shén me  有趣 น่าสนใจ โหย่วชวี่ yǒu qù  有什么有趣的  มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง โหย่วเสินเมอะโหย่วชวี่เตอะ yǒu shén me yǒu qù de   很多 เยอะมาก  เหิ่นตัว hěn duō  有很多有趣的 มีของน่าสนใจเยอะมาก โหยวเหิ่นตัวโหย่วชวี่เตอะ yǒu hěn duō yǒu qù de  吃的 ของกิน ชือเตอะ chī de  用的   ของใช้ ย่งเตอะ yòng de    衣服 เสื้อผ้า อีฝู yī fú  什么都有 。 อะไรก็มี  เสินเมอะโตวโหย่ว shén me dōu yǒu   价格  ราคา เจี้ยเก๋อ jià gé    也 ก็   เหย่ yě  便宜  ถูก เผียนอี pián yí   价格也便宜。 ราคาก็ถูก เจี้ยเก๋อเหย่เผียนอี jià gé yě pián yí  卡拉ok คาราโอเกะ ข่าลาโอเค kǎ lā ok 唱歌 ร้องเพลง ชั่งเกอ chàng gē  您喜欢唱歌吗? คุณชอบร้องเพลงไหม  หนินสี่ฮวนชั่งเกอมะ nín xǐ huān chàng gē ma? 推荐 แนะนำ ทุยเจี้ยน tuī jiàn  地方 สถานที่ ตี้ฟัง dì fāng  我想去唱歌,您有推荐的地方吗? ฉ​ันอยากไปร้องเพลง คุณมีสถานที่ที่จะแนะนำไหม หวอเสี่ยงชวี่ชั่งเกอ หนินโหย่วทุยเจี้ยนเตอะตี้ฟังมะ wǒ xiǎng qù chàng gē,nín yǒu tuī jiàn de dì fāng ma? 附近  แถวนี้      ฟู่จิ้น fù jìn    有 มี  โหย่ว yǒu   一家  หนึ่งร้าน อี้เจีย yì jiā   附近有一家。 แถวนี้มีร้านหนึ่ง ฟู่จิ้นโหย่วอี้เจีย fù jìn yǒu yì jiā 。 没有 ไม่มี เหมยโหย่ว méi yǒu  打车 เรียกรถ ต่าเชอ dǎ chē  附近没有,要打车去。 แถวนี้ไม่มี  ต้องเรียกรถไป ฟู่จิ้นเหมยโหย่ว เย่าต้าเชอชวี่ fù jìn méi yǒu,yào dǎ chē qù  可以 สามารถหรือได้ เขออี่ kě yǐ    帮  ช่วย  ปัง bāng   叫车 เรียกรถ เจี้ยวเชอ jiào chē  我可以帮您叫车去。 ฉันช่วยคุณเรียกรถไปได้  หว่อเขออี่ปังหนินเจี้ยวเชอชวี่ wǒ kě yǐ bāng nín jiào chē qù 。 这里 ที่นี่ เจ้อหลี่ zhè lǐ  KTV ร้านคาราโอเกะ เคทีวี KTV 中文歌 เพลงจีน จงเหวินเกอ zhōng wén gē  这里的KTV有中文歌吗? ร้านคาราโอเกะท

  • 18 min
  พูดจีนได้ง่ายจัง : พูดจีนได้ง่ายจัง ตอนที่ 55 เที่ยวกลางคืน กิน street food

  พูดจีนได้ง่ายจัง : พูดจีนได้ง่ายจัง ตอนที่ 55 เที่ยวกลางคืน กิน street food

  ตอนที่ 55: เที่ยวกลางคืน กินสตรีทฟู้ด 夜 กลางคืน เย่ yè  市 ตลาด ซื่อ shì   夜市 ตลาดนัดกลางคืน เย่ซื่อ yè shì  火车  รถไฟ หั่วเชอ huǒ chē   火车夜市 ตลาดนัดรถไฟ หัวเชอเย่ซื่อ huǒ chē yè shì  晚上  กลางคืน    หวั่นซั่ง wǎn shàng   晚上哪里好玩?  กลางคืนที่ไหนน่าเที่ยว หวั่นซั่งหนาหลี่ห่าวหวัน wǎn shàng nǎ lǐ hǎo wán?  推荐 แนะนำ ทุยเจี้ยน tuī jiàn  我推荐您去火车夜市。 ฉันแนะนำคุณไปตลาดนัดรถไฟ หว่อทุยเจี้ยนหนินชวี่หั่วเชอเย่ซื่อ wǒ tuī jiàn nín qù huǒ chē yè shì 。 怎么去? ไปยังไง   เจิ๋นเมอะชวี่ zěn me qù?  地铁 รถไฟใต้ดิน         ตี้เถียะ dì tiě  可以坐地铁去。 นั่งรถใต้ดินไปได้ เขออี่จั้วตี้เถียะชวี่ kě yǐ zuò dì tiě qù 。 海鲜 อาหารทะเล ไห่เซียน hǎi xiān  您喜欢吃海鲜吗? คุณชอบอาหารทะเลไหม หนินสี่ฮวนชือไห่เซียนมะ nín xǐ huān chī hǎi xiān ma? 虾  กุ้ง เซีย (ซี-อา) xiā  贝类 ประเภทหอยต่างๆ เปี๋ยเล่ย bèi lèi  蟹    ปู เซี่ยะ xiè     鱼     ปลา อวี๋ yú      鱿鱼       ปลาหมึก โหยวอวี๋ yóu yú        蘸料        น้ำจิ้ม  จ้านเลี่ยว zhàn liào         请坐    เชิญนั่ง ฉิ่งจั้ว qǐng zuò      先  ก่อน เซียน xiān   看看 ลองดู คั่นคั่น kàn kan  点  สั่ง เตี่ยน diǎn   菜单  เมนูอาหาร  ไช่ตัน cài dān   您先看看要点什么 เชิญดูก่อนว่าต้องการสั่งอะไร  หนินเซียนคั่นคั่นเย่าเตี่ยนเสินเมอะ nín xiān kàn kàn yào diǎn shén me  这是菜单。 นี่คือเมนู เจ้อซื่อไช่ตัน zhè shì cài dān 。 炒河粉 ผัดไทย ฉ่าวเหอเฝิ่น chǎo hé fěn  试试  ลองดู   ซื่อซื่อ shì shi   要试试炒河粉吗? จะลองผัดไทยดูไหม   เย่าซื่อซื่อฉ่าวเหอเฝิ่นมะ yào shì shi chǎo hé fěn ma? 烤 ปิ้งหรือย่าง   เข่า kǎo  丸子 ลูกชิ้น หวันจื่อ wán zǐ   烤丸子 ลูกชิ้นปิ้ง เข่าหวันจื่อ kǎo wán zǐ  猪肉  เนื้อหมู  จูโร่ว zhū ròu   牛肉  เนื้อวัว หนิวโร่ว ni

  • 19 min

Customer Reviews

4.8 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

Top Podcasts In TV & Film

Listeners Also Subscribed To