31 min

พี่ทรายวางตัวเรื่องงานกับความเป็น Introvert ยังไงคะ | EP76 I'm ทราย, Thank You

    • Personal Journals

เข้าสู่พาร์ทชีวิตทรายแบบเล่าสู่กันฟัง กับคำถามเรื่องการจัดการความรู้สึก “ถูกคาดหวัง” ในฐานะนักแสดง กับความ introvert ในตัวว่า บาลานซ์กันยังไง
ทรายเล่าถึงการทำงานกับความคาดหวัง ไม่ว่าจะเป็นในกองหรือนอกกอง อีกทั้งตัวเองก็รู้ตัวว่า ไม่ใช่คนเอ็นเตอร์เทนอะไรขนาดนั้น แต่สิ่งหนึ่งที่ทรายตระหนักอยู่ตลอดคือ บรรยากาศงานต้องไม่เสีย และมืออาชีพต่อสิ่งที่ทำอยู่เสมอ
#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

เข้าสู่พาร์ทชีวิตทรายแบบเล่าสู่กันฟัง กับคำถามเรื่องการจัดการความรู้สึก “ถูกคาดหวัง” ในฐานะนักแสดง กับความ introvert ในตัวว่า บาลานซ์กันยังไง
ทรายเล่าถึงการทำงานกับความคาดหวัง ไม่ว่าจะเป็นในกองหรือนอกกอง อีกทั้งตัวเองก็รู้ตัวว่า ไม่ใช่คนเอ็นเตอร์เทนอะไรขนาดนั้น แต่สิ่งหนึ่งที่ทรายตระหนักอยู่ตลอดคือ บรรยากาศงานต้องไม่เสีย และมืออาชีพต่อสิ่งที่ทำอยู่เสมอ
#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

31 min