4 episodes

เรียนภาษาอังกฤษจากแบบเรียนที่จัดทำตามมาตรฐาน มีตัวอย่างการใช้ และการออกเสียงจากผู้ใช้ภาษาโดยตรง

เรียนภาษาอังกฤษกับวีโอเอไทย - วอยซ์ ออฟ อเมริ Voice of America

    • Education
    • 4.2, 151 Ratings

เรียนภาษาอังกฤษจากแบบเรียนที่จัดทำตามมาตรฐาน มีตัวอย่างการใช้ และการออกเสียงจากผู้ใช้ภาษาโดยตรง

Customer Reviews

4.2 out of 5
151 Ratings

151 Ratings

งว๕งข ,

นค

มจววลชลทจจใบบวขบุวงบมในมว

Ann_jit ,

แปลผิด

มีแปลผิดด้วยค่ะ ภาษาอังกฤษพูดคำว่า tractor แต่พิธีกรกลับสะกดคำว่า traffic ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะคะ ผู้เรียนจะได้ไม่เข้าใจผิด

ະໂ ,

ຖກູ່

າະືູ້ືີີຸີຸູິຸະຮ

Top Podcasts In Education

Listeners Also Subscribed To

More by Voice of America