32 min

มีหนังสือหรือวิธีไหนที่ทำให้หลานรักตัวเองมากขึ้นไหมคะ | EP80 I'm ทราย, Thank You

    • Personal Journals

กลับมาต่อกับแคมเปญ #เรื่องของใจใครว่าไม่สำคัญ กับหัวข้อ “ปัญหาการรู้คุณค่าในตัวเองและผู้อื่น” ที่ครั้งนี้คนถามคำถามส่งความห่วงใยไปถึงใครอีกคนจากอีกฟากโลก
ด้วยปัญหาย่าปากจัด จนหลานคิดอยากตาย มีวิธีไหนจะช่วยหลานได้ ทรายถึงขั้นบอกว่า สิ่งที่ย่าพูดไม่ได้หมายความว่า หลานต้องเป็นอย่างนั้น เราหลุดไปจากปัญหาตรงนี้ได้ ด้วยการทุ่มใจไปกับสิ่งที่รักและหามุมยิ้มกับมันได้
#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ #เรื่องของใจใครว่าไม่สำคัญ
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

กลับมาต่อกับแคมเปญ #เรื่องของใจใครว่าไม่สำคัญ กับหัวข้อ “ปัญหาการรู้คุณค่าในตัวเองและผู้อื่น” ที่ครั้งนี้คนถามคำถามส่งความห่วงใยไปถึงใครอีกคนจากอีกฟากโลก
ด้วยปัญหาย่าปากจัด จนหลานคิดอยากตาย มีวิธีไหนจะช่วยหลานได้ ทรายถึงขั้นบอกว่า สิ่งที่ย่าพูดไม่ได้หมายความว่า หลานต้องเป็นอย่างนั้น เราหลุดไปจากปัญหาตรงนี้ได้ ด้วยการทุ่มใจไปกับสิ่งที่รักและหามุมยิ้มกับมันได้
#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ #เรื่องของใจใครว่าไม่สำคัญ
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

32 min