5 episodes

ยาและสุขภาพ Chulalongkorn University

  • Medicine

  • video
  รู้ได้อย่างไรว่ายาเสื่อมสภาพ

  รู้ได้อย่างไรว่ายาเสื่อมสภาพ

  • 6 min
  • video
  โรคแพ้กลูเตน

  โรคแพ้กลูเตน

  • 6 min
  • video
  10 ข้อควรรู้เมื่อต้องใช้ยา

  10 ข้อควรรู้เมื่อต้องใช้ยา

  • 8 min
  • video
  อาหารกับการบำรุงสมอง

  อาหารกับการบำรุงสมอง

  • 6 min
  • video
  การใช้ยาในผู้ป่วยหอบหืด

  การใช้ยาในผู้ป่วยหอบหืด

  • 12 min

Top Podcasts In Medicine

Listeners Also Subscribed To

More by Chulalongkorn University