25 min

"ยื้อเท่านั้นที่ครองโลก" รู้ว่ารักไม่ไหว แต่ดันอยากไปต่อ | EP81 Theory of Love by นพ.ปีย์ เชษฐ์โชติศักดิ์

    • Relationships

สำรวจรอบตัวสิว่า มันจะมีอีหนึ่งที่ยื้อแล้วยื้ออีกเรื่องความสัมพันธ์ ทั้งๆ ที่มันก็ไม่ค่อยเวิร์ก เจ็บแล้วก็ไม่ยอมเลิก ดึงดันยื้อยุดฉุดกระชาก ถูลู่ถูกังกันไปมา แล้วคนเราจะยื้อรักไปเพื่ออะไร
ออมเปิดมาด้วยเหตุผลที่ว่า แม้ความสัมพันธ์จะ b******t มันย่อมต้องมีช่วงเวลาที่ดีบ้าง การยื้อเลยกลายเป็นห่วงโซ่ทางอารมณ์ เสริมด้วยพี่ปีย์กับสมองส่วนความรักที่มักมีอานุภาพมากกว่าสมองส่วนเหตุผลเสมอ ไม่แปลกที่การยื้อจะทรงพลังกับความรักที่ดูจะร่อแร่เช่นนี้
#SalmonPodcast #TheoryofLove #ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบ #นายแพทย์ปีย์เชษฐ์โชติศักดิ์ #ยื้อเท่านั้นที่ครองโลก
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

สำรวจรอบตัวสิว่า มันจะมีอีหนึ่งที่ยื้อแล้วยื้ออีกเรื่องความสัมพันธ์ ทั้งๆ ที่มันก็ไม่ค่อยเวิร์ก เจ็บแล้วก็ไม่ยอมเลิก ดึงดันยื้อยุดฉุดกระชาก ถูลู่ถูกังกันไปมา แล้วคนเราจะยื้อรักไปเพื่ออะไร
ออมเปิดมาด้วยเหตุผลที่ว่า แม้ความสัมพันธ์จะ b******t มันย่อมต้องมีช่วงเวลาที่ดีบ้าง การยื้อเลยกลายเป็นห่วงโซ่ทางอารมณ์ เสริมด้วยพี่ปีย์กับสมองส่วนความรักที่มักมีอานุภาพมากกว่าสมองส่วนเหตุผลเสมอ ไม่แปลกที่การยื้อจะทรงพลังกับความรักที่ดูจะร่อแร่เช่นนี้
#SalmonPodcast #TheoryofLove #ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบ #นายแพทย์ปีย์เชษฐ์โชติศักดิ์ #ยื้อเท่านั้นที่ครองโลก
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

25 min