99 episodes

รู้สั้นๆ รู้ในปัจจุบัน รู้... แค่รู้ -- รู้ขณะเดียว

รู้ขณะเดียว พระอาจารย์กระสินธุ์ อนุภัทโท

    • Buddhism
    • 4.0, 3 Ratings

รู้สั้นๆ รู้ในปัจจุบัน รู้... แค่รู้ -- รู้ขณะเดียว

Customer Reviews

4.0 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

Top Podcasts In Buddhism

Listeners Also Subscribed To