11 min

รู้จักกล้องโทรทรรศน์อวกาศโรมัน กล้องแห่งอนาคตที่มองได้กว้างและชัดกว่าเดิ‪ม‬ มีเรื่องดาวมากมาย

    • Astronomy

นอกจากกล้องฮับเบิลและเจมส์ เว็บบ์ ที่ประจำการอยู่บนอวกาศในตอนนี้แล้ว NASA กำลังมีแผนจะส่งกล้องโทรทรรศน์อวกาศรุ่นใหม่ ออกเดินทางขึ้นไปสำรวจจักรวาลในอีก 5 ปีต่อจากนี้ด้วยนี่คือเรื่องราวของกล้องโรมัน อนาคตของฝาแฝดฮับเบิล รุ่นที่มองเห็นได้กว้างและชัดกว่าเดิม______ติดตาม KornKTYouTube: https://www.youtube.com/kornktFacebook: https://www.facebook.com/k0rnktTwitter: https://www.twitter.com/kornktInstagram: https://www.instagram.com/k0rnktTikTok: https://www.tiktok.com/@k0rnkt

นอกจากกล้องฮับเบิลและเจมส์ เว็บบ์ ที่ประจำการอยู่บนอวกาศในตอนนี้แล้ว NASA กำลังมีแผนจะส่งกล้องโทรทรรศน์อวกาศรุ่นใหม่ ออกเดินทางขึ้นไปสำรวจจักรวาลในอีก 5 ปีต่อจากนี้ด้วยนี่คือเรื่องราวของกล้องโรมัน อนาคตของฝาแฝดฮับเบิล รุ่นที่มองเห็นได้กว้างและชัดกว่าเดิม______ติดตาม KornKTYouTube: https://www.youtube.com/kornktFacebook: https://www.facebook.com/k0rnktTwitter: https://www.twitter.com/kornktInstagram: https://www.instagram.com/k0rnktTikTok: https://www.tiktok.com/@k0rnkt

11 min