56 min

ร้องไห้เหรอ หักคะแนนสิคะ เพราะการร้องไห้คือความเสมอภาคในเด็กทุกคน | EP120 The Rookie Mom

    • Relationships

ข่าวฮิตที่ทำให้นิดนกถึงกับตบเข่าฉาดอย่าง “ร้องไห้ตัดคะแนน” ที่ออกเป็นประกาศจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง มันเต็มไปด้วยข้อสังเกตและเรื่องราวมากมาย
ตั้งแต่คำเตือนที่ดูเลื่อนลอยภายใต้ตราครุฑ การให้คะแนนจิตพิสัยของครู ยังไม่นับรวมเงื่อนไขจิปาถะในการสอบเด็กอนุบาลเข้าไปอีก คือหยุมหยิมจัด จนนิดนกต้องออกโรงพูดถึงความเสมอภาคในเด็กว่า เด็กทุกคนรู้สึกได้ ร้องไห้เป็นจ้า
#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก #ร้องไห้หักคะแนน
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

ข่าวฮิตที่ทำให้นิดนกถึงกับตบเข่าฉาดอย่าง “ร้องไห้ตัดคะแนน” ที่ออกเป็นประกาศจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง มันเต็มไปด้วยข้อสังเกตและเรื่องราวมากมาย
ตั้งแต่คำเตือนที่ดูเลื่อนลอยภายใต้ตราครุฑ การให้คะแนนจิตพิสัยของครู ยังไม่นับรวมเงื่อนไขจิปาถะในการสอบเด็กอนุบาลเข้าไปอีก คือหยุมหยิมจัด จนนิดนกต้องออกโรงพูดถึงความเสมอภาคในเด็กว่า เด็กทุกคนรู้สึกได้ ร้องไห้เป็นจ้า
#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก #ร้องไห้หักคะแนน
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

56 min