48 min

ลัคนาราศีใดในช่วงนี้ งานเปลี่ยนครั้งใหญ่ เราได้ไข้ แฟนเจ็บป่วย | EP52 สตาร์ราศี by แม่หมอพิมพ์ฟ้า

    • Spirituality

ดาวอาทิตย์กับดาวอังคารย้ายพร้อมกัน หลายลัคนาราศีเตรียมรับมือ อย่างเรื่องงาน หลายลัคนาราศีเปลี่ยนจนน่ากลัว จนแม่หมอต้องออกโรงเตือน หรือเรื่องรัก ระวังป่วยและบาดเจ็บทั้งเราและแฟนเอาไว้หน่อยก็ดี
ลัคนาราศีใดจะโดนทั้งขึ้นทั้งล่องแบบนี้ คำพยากรณ์ของแม่หมอรอพร้อมแล้วค่ะ
#SalmonPodcast #สตาร์ราศี #แม่หมอพิมพ์ฟ้า #ที่พึ่งทางใจ #ผู้ประสบภัยจากดวงดาว
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

ดาวอาทิตย์กับดาวอังคารย้ายพร้อมกัน หลายลัคนาราศีเตรียมรับมือ อย่างเรื่องงาน หลายลัคนาราศีเปลี่ยนจนน่ากลัว จนแม่หมอต้องออกโรงเตือน หรือเรื่องรัก ระวังป่วยและบาดเจ็บทั้งเราและแฟนเอาไว้หน่อยก็ดี
ลัคนาราศีใดจะโดนทั้งขึ้นทั้งล่องแบบนี้ คำพยากรณ์ของแม่หมอรอพร้อมแล้วค่ะ
#SalmonPodcast #สตาร์ราศี #แม่หมอพิมพ์ฟ้า #ที่พึ่งทางใจ #ผู้ประสบภัยจากดวงดาว
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

48 min