39 min

ลัคนาราศีใดในช่วงนี้ หัวร้อนง่ายเรื่องงาน และอารมณ์เดือดง่ายเรื่องแฟน | EP44 สตาร์ราศี by แม่หมอพิมพ์ฟ้า

    • Spirituality

ดาวอาทิตย์ย้ายทั้งที มีแต่เรื่องร้อนๆ ตามมา โดยเฉพาะการแสดงออกของบางลัคนาราศี ที่มักไปลงกับเรื่องงานและความรักได้ง่าย จนเผาทุกสิ่งอย่างให้ไหม้เป็นจุณ
เดือดปุดๆ แบบนี้ ลัคนาราศีใดควรเอาน้ำเย็นเข้าลูบ ฟังคำทำนายจากแม่หมอในอีพีนี้ได้เลยค่ะ
#SalmonPodcast #สตาร์ราศี #แม่หมอพิมพ์ฟ้า #ที่พึ่งทางใจ #ผู้ประสบภัยจากดวงดาว
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

ดาวอาทิตย์ย้ายทั้งที มีแต่เรื่องร้อนๆ ตามมา โดยเฉพาะการแสดงออกของบางลัคนาราศี ที่มักไปลงกับเรื่องงานและความรักได้ง่าย จนเผาทุกสิ่งอย่างให้ไหม้เป็นจุณ
เดือดปุดๆ แบบนี้ ลัคนาราศีใดควรเอาน้ำเย็นเข้าลูบ ฟังคำทำนายจากแม่หมอในอีพีนี้ได้เลยค่ะ
#SalmonPodcast #สตาร์ราศี #แม่หมอพิมพ์ฟ้า #ที่พึ่งทางใจ #ผู้ประสบภัยจากดวงดาว
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

39 min