50 min

ลัคนาราศีใดในช่วงนี้ เจรจาสัญญาราบรื่น แต่รักกลับขมขื่นตึงเครียด | EP37 สตาร์ราศี by แม่หมอพิมพ์ฟ้า

    • Spirituality

ดาวพุธย้าย โชคของหลายลัคนาราศีอาจเปลี่ยนไป โดยเฉพาะเรื่องเอกสารสัญญาที่ดูท่าจะสดใสฟ้าเปิด คืองานดีแหละ แต่เรื่องความสัมพันธ์แอบบูดหน่อย เพราะมีสัญญาณเครียดส่งออกมาเป็นระยะจากคู่ของเรา
งานปัง รักแป้ก จะเข้าที่ลัคนาราศีไหน ไปฟังคำพยากรณ์ของแม่หมอกันได้เลย
#SalmonPodcast #สตาร์ราศี #แม่หมอพิมพ์ฟ้า #ที่พึ่งทางใจ #ผู้ประสบภัยจากดวงดาว

ดาวพุธย้าย โชคของหลายลัคนาราศีอาจเปลี่ยนไป โดยเฉพาะเรื่องเอกสารสัญญาที่ดูท่าจะสดใสฟ้าเปิด คืองานดีแหละ แต่เรื่องความสัมพันธ์แอบบูดหน่อย เพราะมีสัญญาณเครียดส่งออกมาเป็นระยะจากคู่ของเรา
งานปัง รักแป้ก จะเข้าที่ลัคนาราศีไหน ไปฟังคำพยากรณ์ของแม่หมอกันได้เลย
#SalmonPodcast #สตาร์ราศี #แม่หมอพิมพ์ฟ้า #ที่พึ่งทางใจ #ผู้ประสบภัยจากดวงดาว

50 min