28 min

ล้มเหลวจนรู้สึกแย่กับตัวเอง จะเดินต่อไปอย่างไรดี | EP68 I'm ทราย, Thank You

    • Personal Journals

มีน้องผู้ชายรู้สึกท้อกับชีวิตตัวเอง เพราะจัดการอะไรไม่ได้เลย ทั้งไม่มีงาน ต้องให้แฟนช่วยเหลือ หรือเพื่อนชวนไปบ้าน เพราะจะได้ประหยัดค่ากินค่าอยู่ เป็นแบบนี้มาสักพัก จนตัวเองรู้สึกว่า ตัวเล็กลงเรื่อยๆ 
ทรายบอกว่า ตอนนี้ฝุ่น (ปัญหา) หนามาก รอคลายตัวสักพัก น่าจะเห็นลู่ทางชัดขึ้น ที่สำคัญ “อย่ารู้สึกแย่” ที่ได้รับความช่วยเหลือ เพราะเขาอยากทำให้ด้วยใจจริง และ “อย่าเฆี่ยนตีตัวเอง” จากการเป็นภาระที่เรารู้สึก เพราะคุณไม่ได้ผิดอะไรเลย
#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

มีน้องผู้ชายรู้สึกท้อกับชีวิตตัวเอง เพราะจัดการอะไรไม่ได้เลย ทั้งไม่มีงาน ต้องให้แฟนช่วยเหลือ หรือเพื่อนชวนไปบ้าน เพราะจะได้ประหยัดค่ากินค่าอยู่ เป็นแบบนี้มาสักพัก จนตัวเองรู้สึกว่า ตัวเล็กลงเรื่อยๆ 
ทรายบอกว่า ตอนนี้ฝุ่น (ปัญหา) หนามาก รอคลายตัวสักพัก น่าจะเห็นลู่ทางชัดขึ้น ที่สำคัญ “อย่ารู้สึกแย่” ที่ได้รับความช่วยเหลือ เพราะเขาอยากทำให้ด้วยใจจริง และ “อย่าเฆี่ยนตีตัวเอง” จากการเป็นภาระที่เรารู้สึก เพราะคุณไม่ได้ผิดอะไรเลย
#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

28 min