44 min

วิกฤตหนี้สาธารณะกรีซ ร่วงหนึ่งแทบล้มทั้งยุโรป | Money Armageddon EP02 Money Armageddon วันเงินตราวินาศ

    • History

จากวิกฤตในอเมริกาในเอพิโสดแรก ข้ามทะเลแอตแลนติกสู่ทวีปยุโรป แผ่นดินที่เพิ่มอำนาจทางเศรษฐกิจด้วยการรวมตัวกันเป็นสหภาพยุโรป หรืออียู (EU) แต่ในการรวมตัวนั้น กลับมีหนึ่งวิกฤตที่ก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆ และเงียบเชียบ ก่อนจะปะทุเป็นหนึ่งในวิกฤตที่สร้างความระส่ำระสายไปทั่วทวีป จากจุดเริ่มต้นในประเทศกรีซ หนึ่งในประเทศสมาชิกอียูที่มีปัญหาทางการเงินแอบแฝงอยู่
ไปฟัง นายปั้นเงิน-จิตรกร แสงวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการเงินการลงทุน คุยกับยชญ์ บรรพพงศ์ เรื่องที่มาที่ไปของวิกฤตหนี้สาธารณะกรีซ หายนะทางการเงินที่เริ่มจากหนึ่งประเทศและสร้างผลกระทบไกลไปทั่วทั้งภูมิภาคยุโรป
#SalmonPodcast #MoneyArmageddon #DPA #สถาบันคุ้มครองเงินฝาก #วันเงินตราวินาศ #วิกฤตหนี้กรีซ
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

จากวิกฤตในอเมริกาในเอพิโสดแรก ข้ามทะเลแอตแลนติกสู่ทวีปยุโรป แผ่นดินที่เพิ่มอำนาจทางเศรษฐกิจด้วยการรวมตัวกันเป็นสหภาพยุโรป หรืออียู (EU) แต่ในการรวมตัวนั้น กลับมีหนึ่งวิกฤตที่ก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆ และเงียบเชียบ ก่อนจะปะทุเป็นหนึ่งในวิกฤตที่สร้างความระส่ำระสายไปทั่วทวีป จากจุดเริ่มต้นในประเทศกรีซ หนึ่งในประเทศสมาชิกอียูที่มีปัญหาทางการเงินแอบแฝงอยู่
ไปฟัง นายปั้นเงิน-จิตรกร แสงวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการเงินการลงทุน คุยกับยชญ์ บรรพพงศ์ เรื่องที่มาที่ไปของวิกฤตหนี้สาธารณะกรีซ หายนะทางการเงินที่เริ่มจากหนึ่งประเทศและสร้างผลกระทบไกลไปทั่วทั้งภูมิภาคยุโรป
#SalmonPodcast #MoneyArmageddon #DPA #สถาบันคุ้มครองเงินฝาก #วันเงินตราวินาศ #วิกฤตหนี้กรีซ
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

44 min

Top Podcasts In History

8 Minute History
THE STANDARD
Myth Universe
Salmon Podcast
WEALTH HISTORY
Wealth History
หลงไปในประวัติศาสตร์
ชัชพล
The Rest Is History
Goalhanger Podcasts
คน ลวง โลภ
กลต. x Salmon Podcast