19 min

"วัคซีน" กุญแจสำคัญไขเศรษฐกิจไทย กับ ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ l เรื่องเงินย่อยง่าย EP.10 Krungsri Plearn เพลิน Podcast

    • Education

"ฉีดวัคซีนแล้วหรือยัง?" คำถามที่แทบจะกลายเป็นคำทักทายในช่วงนี้แล้ว เพราะการฉีดวัคซีนเป็นกุญแจสำคัญในการไขเศรษฐกิจไทย แต่หลายๆ คนก็ยังคลางแคลงใจว่าเราจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วหรือยัง? "ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ" จะมาคุยให้เข้าใจแบบเพลินๆ ว่าเศรษฐกิจประเทศไทยจะฟื้นตัวต่อไปได้อย่างไร ในรายการเรื่องเงินย่อยง่าย ที่จะมาช่วยย่อยเรื่องเงิน เป็นเรื่องง่าย ฟังได้เลยใน Episode นี้

#finance #เรื่องเงินย่อยง่าย #Krungsripodcast #KrungsriSimple

"ฉีดวัคซีนแล้วหรือยัง?" คำถามที่แทบจะกลายเป็นคำทักทายในช่วงนี้แล้ว เพราะการฉีดวัคซีนเป็นกุญแจสำคัญในการไขเศรษฐกิจไทย แต่หลายๆ คนก็ยังคลางแคลงใจว่าเราจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วหรือยัง? "ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ" จะมาคุยให้เข้าใจแบบเพลินๆ ว่าเศรษฐกิจประเทศไทยจะฟื้นตัวต่อไปได้อย่างไร ในรายการเรื่องเงินย่อยง่าย ที่จะมาช่วยย่อยเรื่องเงิน เป็นเรื่องง่าย ฟังได้เลยใน Episode นี้

#finance #เรื่องเงินย่อยง่าย #Krungsripodcast #KrungsriSimple

19 min

Top Podcasts In Education

THE STANDARD
THE STANDARD
BBC Radio
Lindsay McMahon and Michelle Kaplan
THE STANDARD
BBC Radio