2 hrs 23 min

วิชาเตรียมชีวิตให้พร้อมหลังเกษีย‪ณ‬ Adult หรือ Young

    • Careers

สิ่งหนึ่งที่ต้องเจอเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ คือพ่อแม่ที่อายุมากขึ้น เรื่องหนึ่งที่มหาลัยไม่เคยสอนก็คือเรื่องการเตรียมตัวและใจเพื่อรับมือพ่อแม่ที่ร่างกายเสื่อมถอย นอกจากนี้หากเราเลือกที่จะไม่มีครอบครัวหรือไม่มีลูก เมื่อแก่ตัวไป เราสามารถวางแผนออกแบบชีวิตในอนาคตของตัวเองได้แบบไหนบ้าง เพื่อไม่เป็นภาระหรือรบกวนคนอื่นรอบตัว

สิ่งหนึ่งที่ต้องเจอเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ คือพ่อแม่ที่อายุมากขึ้น เรื่องหนึ่งที่มหาลัยไม่เคยสอนก็คือเรื่องการเตรียมตัวและใจเพื่อรับมือพ่อแม่ที่ร่างกายเสื่อมถอย นอกจากนี้หากเราเลือกที่จะไม่มีครอบครัวหรือไม่มีลูก เมื่อแก่ตัวไป เราสามารถวางแผนออกแบบชีวิตในอนาคตของตัวเองได้แบบไหนบ้าง เพื่อไม่เป็นภาระหรือรบกวนคนอื่นรอบตัว

2 hrs 23 min