61 episodes

Podcast by ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมวิรัช วิ. (สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล)

วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมวิรัช วิ. (สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล)

  • Religion & Spirituality

Podcast by ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมวิรัช วิ. (สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล)

  โอวาทธรรมหลังทำวัตร วันที่ 6 มิถุนายน 2563

  โอวาทธรรมหลังทำวัตร วันที่ 6 มิถุนายน 2563

  โอวาทธรรมหลังทำวัตร วันที่ 6 มิถุนายน 2563 by ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมวิรัช วิ. (สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล)

  • 44 min
  โอวาทธรรมหลังทำวัตร วันที่ 4 มิถุนายน 2563

  โอวาทธรรมหลังทำวัตร วันที่ 4 มิถุนายน 2563

  ท่านเจ้าคุณ-พระภาวนาธรรมวิรัช วิ. สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล
  ได้ให้โอวาทธรรมหลังทำวัตร
  วันที่ 4 มิถุนายน 2563
  ณ อุโบสถ วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม)
  ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  • 1 hr 7 min
  โอวาทธรรมหลังทำวัตร วันที่ 2 มิถุนายน 2563

  โอวาทธรรมหลังทำวัตร วันที่ 2 มิถุนายน 2563

  ท่านเจ้าคุณ-พระภาวนาธรรมวิรัช วิ. สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล
  ได้ให้โอวาทธรรมหลังทำวัตร
  วันที่ 2 มิถุนายน 2563
  ณ อุโบสถ วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม)
  ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  • 44 min
  วันที่ 7 มิถุนายน 2563

  วันที่ 7 มิถุนายน 2563

  ท่านเจ้าคุณ-พระภาวนาธรรมวิรัช วิ. สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล
  ได้ให้โอวาทธรรมหลังทำวัตร
  วันที่ 7 มิถุนายน 2563
  ณ อุโบสถ วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม)
  ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  • 41 min
  ธรรมะหลังทำวัตร 03 พฤษภาคม 2563

  ธรรมะหลังทำวัตร 03 พฤษภาคม 2563

  ธรรมะหลังทำวัตร 03 พฤษภาคม 2563 by ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมวิรัช วิ. (สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล)

  • 29 min
  วันพระ 29 เมษายน 2563

  วันพระ 29 เมษายน 2563

  วันพระ 29 เมษายน 2563 by ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมวิรัช วิ. (สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล)

  • 29 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality